Onderzoek Focus op Dutchbat-III van start

30 October 2019
Dutchbat III

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum voert een onderzoek uit onder Dutchbat-III veteranen. ARQ onderzoekt hoe het nu met de veteranen gaat en vraagt naar hun wensen en behoeften op het gebied van zorg, erkenning en waardering. Het onderzoek is getiteld Focus op Dutchbat-III en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Defensie.

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum voert het onderzoek Focus op Dutchbat-III onafhankelijk van andere partijen uit.

Over het onderzoek
De onderzoekers van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum willen graag tot representatieve resultaten komen, en daarom vragen we de medewerking van de Dutchbat-III veteranen én hun thuisfront (naasten, familieleden en vrienden) om de vragenlijst in te vullen. Dat kan digitaal en op papier. Dutchbat-III veteranen hebben een persoonlijke brief gekregen over het onderzoek op hun huisadres.

De voorbereiding van het onderzoek is in juni 2019 begonnen. De veteranen die in aanmerking komen voor het draaginsigne Dutchbat-III zijn in oktober 2019 benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. De resultaten van het onderzoek door ARQ worden begin 2021 verwacht.

Bent u Dutchbat-III veteraan en woont u in het buitenland? Dan heeft u geen uitnodiging voor het onderzoek ontvangen, omdat uw contactgegevens niet bij ons bekend zijn. We hopen van harte dat u ook wilt deelnemen. Neemt u dan contact met ons op via dutchbat-III@arq.org of via het contactpunt: 088-3305512.

Voor de laatste stand van zaken over het onderzoek: kijk op de pagina Focus op Dutchbat-III

Over ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum 
De projectgroep bestaat uit onderzoekers van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ARQ is gespecialiseerd in de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen en heeft jarenlange expertise op het gebied van kennis en ondersteuning van getroffenen en betrokkenen van oorlog, vervolging en geweld.

Bij dit onderzoek zijn drie organisatieonderdelen betrokken: ARQ Centrum‘45, ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en ARQ Kenniscentrum Impact.