Oog voor diversiteit ten tijde van corona-crisis

14 april 2020
Handreiking diversiteit ten tijde van corona-crisis

ARQ heeft samen met Parnassia Groep en Pharos een handreiking ontwikkeld gericht op psychosociale ondersteuning aan migranten, vluchtelingen en asielzoekers tijdens de corona-pandemie.

Voor wie? 

Deze handreiking is bedoeld voor professionals die zich met de psychosociale ondersteuning van migranten bezighouden, zoals huisartsen en praktijkondersteuners (poh), behandelaars en managers in de ggz, en professionals in het sociaal domein die met de doelgroep werken. 

De doelgroep 

Deze handreiking heeft betrekking op migranten die, in verband met hun cultureel-maatschappelijke en persoonlijke achtergrond, baat kunnen hebben bij extra aanpassingen in de zorg ten tijde van de corona-crisis. Concreet gaat het om asielzoekers, vluchtelingen (statushouders), ongedocumenteerden, slachtoffers van mensenhandel, en reguliere migranten die in het kader van arbeid of gezinsvorming naar Nederland zijn geïmmigreerd. In deze handreiking gebruiken we de term ‘migranten’, waarbij alle bovengenoemde subgroepen bedoeld worden. 

De corona-pandemie heeft grote impact op onze volksgezondheid en kwaliteit van leven. Door groeiende economische schade, sociaal isolement en maatschappelijke veranderingen heeft de pandemie ook grote invloed op het psychisch functioneren van veel inwoners van Nederland. Voor migranten kunnen de gevolgen van de corona-pandemie nog groter zijn.

In de handreiking worden diverse aandachtspunten en aanbevelingen gegeven aan betrokkenen die in Nederland contact hebben met migranten. 

Download hier gratis de handreiking.

Bekijk de website van het ARQ Kenniscentrum Migratie.