Persbericht: Samenwerking SC45 en Rivierduinen rond psychotraumazorg kinderen en jeugd

5 februari 2015

Vrijdag 6 februari ondertekenden de directies van Stichting Centrum ’45 en Rivierduinen een convenant met afspraken over intensieve samenwerking op het gebied van psychotraumazorg voor kinderen en gezinnen.

Het Psychotraumacentrum (PTC) van Rivierduinen en het team Jeugd en Gezin van Stichting Centrum ’45 hebben beide het TOPGGz keurmerk op dit vlak.

De samenwerking richt zich in eerste instantie op het bieden van hoogspecialistische  geestelijke gezondheidszorg op het gebied van diagnostiek en behandeling aan ernstig getraumatiseerde kinderen, jongeren en gezinnen in heel Nederland. Verder zullen de twee teams nauw samenwerken op het gebied van kennisuitwisseling, zorginhoudelijke vernieuwingen en wetenschappelijk onderzoek.

Lees het interview in de Volkskrant van 24 maart jl. met Trudy Mooren en Carlijn de Roos, klinisch psychologen, beiden werkzaam op dit terrein.