Prof. dr. Rolf J. Kleber – ook verbonden aan Stichting Centrum ’45 - koninklijk onderscheiden

10 december 2015
Prof. Kleber koninklijk onderscheiden

Uit handen van de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius heeft hoogleraar psychotraumatologie Rolf Kleber tijdens zijn afscheidssymposium op 8 december jl. in Utrecht de Koninklijke Onderscheiding ‘Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw’ ontvangen. Ook na zijn emeritaat blijft prof. Kleber nauw betrokken bij de samenwerking tussen de FSW van de Universiteit van Utrecht en Arq/ Stichting Centrum '45.

Het afscheid van Rolf Kleber als bijzonder hoogleraar psychotraumatologie aan de Universiteit van Utrecht is op dinsdag 8 december 2015 gevierd met een interessant symposium 'Over grenzen van Psychotrauma'. Onder voorzitterschap van prof. dr. Claudi Bockting spraken prof. dr. Ton Robben, prof. dr. Wilmar Schaufeli en dr.mr. Maarten Kunst.

Na zijn afscheidsrede ontving prof. Kleber een liber amicorum, Psychotrauma wel beschouwd, uit handen van één van zijn eerste promovendi, prof. dr. Peter van der Velden, inmiddels zelf hoogleraar in Tilburg.

Daarna werd Rolf Kleber verrast door de komst van de burgemeester van Amersfoort, Lucas Bolsius, die hem de koninklijke onderscheiding 'Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw' uitreikte.

De gemeente Amersfoort heeft hierover een persbericht uitgebracht.