Promotie Manik Djelantik op het proefschrift: 'Toward an integrated understanding of traumatic grief'

17 januari 2020
Manik Djelantik

Op 6 maart verdedigde Manik Djelantik, psychiater in opleiding bij ARQ Centrum '45 en de Universiteit van Utrecht, haar proefschift, uitgevoerd bij ARQ Centrum '45. Het proefschrift gaat over de samenhang tussen gecompliceerde rouw, posttraumatische stress en depressie symptomen bij nabestaanden na traumatische en niet-traumatische verliezen. Zij lichtte die middag haar dissertatie toe tijdens het symposium 'Toward an integrated understanding of traumatic grief'.

Een beter begrip van traumatische rouw (een toelichting op het proefschrift)
De samenhang tussen gecompliceerde rouw, posttraumatische stress en depressie symptomen bij nabestaanden na traumatische en niet-traumatische verliezen.

Het overlijden van een dierbare is vaak een schokkende en levensveranderende ervaring. Onderzoek naar psychische klachten bij nabestaanden richt zich meestal op een van de volgende drie psychische stoornissen: de persisterende complexe rouwstoornis, de posttraumatische stressstoornis en depressie. De samenhang tussen symptomen van deze drie psychische stoornissen in individuen was echter nog weinig onderzocht en is het onderwerp van het proefschrift van Manik Djelantik.

Uit haar onderzoek komt naar voren dat bijna de helft (49%) van de nabestaanden na traumatische verliezen, persisterende complexe rouwstoornis ontwikkelt. Dit is vijf keer zoveel als bij nabestaanden na niet-traumatische verliezen. Daarnaast heeft deze populatie meer kans om een combinatie van persisterende complexe rouw en posttraumatische stress te ervaren. Vijf en zestig procent van patiënten die zich aanmelden bij een psychotrauma kliniek en die een overlijden hebben meegemaakt ervaren persisterende complexe rouw naast posttraumatische stress. Behandeling gericht op rouw, naast posttraumatische stress is effectief, zelfs in een vluchtelingen populatie met meerdere post-migratie stressoren. Als laatste vond Manik verrassend lage prevalentie cijfers voor de persisterende complexe rouwstoornis, posttraumatische stressstoornis en depressieve stoornis onder Balinese nabestaanden van verkeersdoden, vergeleken met andere landen. Dit suggereert dat culturele, sociale en religieuze factoren invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van psychopathologie.

In dit proefschrift heeft Manik laten zien dat bij complexe vraagstukken, zoals co-morbiditeit van psychische klachten bij nabestaanden, het nuttiger kan zijn om te focussen op symptomen, dan op gehele psychische stoornissen. Professionals en onderzoekers zouden meer rekening moeten houden met persisterende complexe rouwklachten, wanneer zij werken met mensen die trauma en verlies hebben meegemaakt.

About the author
Manik Djelantik was born in 1984 in Utrecht. After her high school graduation (cum laude), Manik studied Medicine at the University Medical Centre of the University Utrecht (UMCU). She combined her studies with several research projects. Finishing her studies in 2010, she worked one year as a medical doctor at the Child and Adolescent Psychiatry department of the UMCU. During the following psychiatry residency program of the UMCU, Manik became fascinated with the posttraumatic stress disorder (PTSD). She spent her elective residency at ARQ National Psychotrauma Centre (ARQ Centrum'45 / Equator Foundation) where she mainly worked with refugees and victims of human trafficking. During this time in 2015, she started a research project about traumatic grief, which ultimately turned into this dissertation. 

Praktische informatie promotie en openbare verdediging:
Het symposium start om 10.00 in de Boothstraat kerk te Utrecht en is inclusief een lunch (Boothstraat 7, op loopafstand van het Academiegebouw). De verdediging start om 12:45 uur in het Academiegebouw (Domplein 29). Aansluitend aan de verdediging vindt de receptie plaats. Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door de UU en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Er zijn geen kosten aan verbonden. Accreditatie is aangevraagd bij de NVVP, VGCT en de FGzPt.