Stichting Centrum ’45 werkt samen in onderzoek naar EMD app

18 december 2015
EMD app

Centrum '45 heeft in samenwerking met andere partners een EMD app ontwikkeld en voert nu onderzoek uit. De EMD app is een nieuwe online toepassing die is gebaseerd op het EMDR-protocol. Beoogd wordt met de app de efficiëntie van de EMDR-behandeling te vergroten en de zorg toegankelijker te maken.

Twee behandelaars bij Stichting Centrum ’45 starten  in samenwerking met het AMC en 60 cliënten van het IVP een onderzoek. Nagegaan wordt of de EMD-app als aanvulling op de EMDR-therapie bijdraagt aan een sneller herstel. Daarnaast wordt onderzocht hoe cliënten tegen het gebruik van de app aankijken.
Voor informatie kunt u terecht bij de onderzoekers: dr. Mirjam Mink-Nijdam (GZ-psycholoog) en drs. Maurice van Buuren (GZpsycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog: centrum45/contact.