Stichting Pelita: al 70 jaar hulp aan Indische Nederlanders en Molukkers

21 november 2017
Stichting Pelita partner in Arq

Persbericht

Diemen, 16 november 2017

Stichting Pelita: al 70 jaar hulp aan Indische Nederlanders en Molukkers

In november 1947 werd op particulier initiatief Stichting Pelita opgericht. De Stichting nam de zorg op zich voor de ruim 300.000 Indische Nederlanders en 35.000 Molukkers die zich na de oorlog en in verband met de onafhankelijkheidsstrijd gedwongen zagen Nederlands-Indië te verlaten en zich in Nederland te vestigen.

De focus van Stichting Pelita lag in het verleden vooral op de begeleiding van aanvragen voor de wetten voor oorlogsgetroffenen. Daarnaast was maatschappelijk werk een belangrijke taak van Pelita, waarbij landelijk mensen werden begeleid die als gevolg van oorlogs- en geweldservaringen problemen hadden in hun dagelijks functioneren.

De laatste jaren heeft Pelita de behoefte van de doelgroep zien verschuiven naar voorzieningen die sociaal en cultureel isolement voorkomen en passende zorg bieden. Jaarlijks organiseert Pelita daarom vele bijeenkomsten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en richt de stichting zich steeds meer op het organiseren van informele zorg. De doelgroep die inmiddels ook de naoorlogse generaties bevat heeft een omvang van zo’n 750.000 individuen.

Pelita zal ook een centrale en coördinerende rol spelen bij de invulling van context gebonden zorg als onderdeel van de collectieve erkenning van mensen uit voormalig Nederlands-Indië, zoals eerder dit jaar door de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangekondigd.

Harriet Ferdinandus, directeur Stichting Pelita: “Al 70 jaar zien wij hoe nuttig en relevant het werk van Pelita is voor de Indische Nederlanders en Molukse doelgroep. Maar elk gesprek met de doelgroep bevestigt bij mij ook dat het wezenlijk is om mee te bewegen met de vragen van de doelgroep. Of het nu gaat om hulp bij een aanvraag voor de wetten voor oorlogsgetroffenen, het organiseren van een Indische lunchbijeenkomst of, tegenwoordig veel vaker, het leveren van informele zorg. Onze doelgroep heeft veel baat bij mensen die hun cultuur kennen en ik ben dan ook trots dat we hen dat al ruim 70 jaar hebben kunnen bieden en ook in de toekomst kunnen blijven bieden.”

Meer informatie

De naam Pelita verwijst naar een olielampje dat in de tropische nachten vaak langs de onverlichte wegen en op de berghellingen als lichtbaken diende. Meer informatie over Stichting Pelita is te vinden op www.pelita.nl