Succesvolle conferentie over preventieve interventies voor vluchtelingen

17 October 2016
Paul Sterk Mind-Spring en Tessa Smets St. Kinderpostzegels

Veel gemeenten zijn op dit moment de psychosociale ondersteuning voor statushouders aan het organiseren. De bijeenkomst op 6 oktober  was voor hen een uitgelezen kans om kennis en inspiratie op te doen en contacten te leggen.

Op 6 oktober jl. organiseerde Arq Psychotrauma Expert Groep, samen met Menzis COA Administratie (MCA) en Stichting Mind-Spring de conferentie: Preventieve interventies voor asielzoekers en vluchtelingen: noodzaak, kansen en uitdagingen.

Er was enorm veel belangstelling voor deze bijeenkomst. Er waren GGZ professionals uit het hele land en medewerkers van COA, Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA),  Dienst Terugkeer en Vertrek en hulp- belangenorganisaties voor vluchtelingen (zoals Dokters van de Wereld, Rode Kruis, VWN). Daarnaast waren er beleidsmedewerkers uit gemeenten en GGD regiocoördinatoren publieke gezondheid. Veel gemeenten zijn op dit moment de psychosociale ondersteuning voor statushouders aan het organiseren. De middag was voor hen een uitgelezen kans om kennis en inspiratie op te doen en contacten te leggen.

Bep Snelder, manager van MCA vertelde over de stand van zaken van de implementatie van de convenantafspraken tussen GGZ aanbieders en MCA. De ambitie van dit convenant is om de samenwerking te versterken en daarmee een impuls te geven aan de kwaliteit van de GGZ voor asielzoekers. MCA legt grote nadruk op de noodzaak van dagbesteding, activering en ontspanning en preventieve interventies op AZCs.  Vanuit het convenant wordt op dit moment gewerkt aan een voorstel voor een landelijk basisaanbod preventie per COA-locatie. Snelder noemde verder het belang van continuïteit van het preventie- en zorgaanbod bij overplaatsing van vluchtelingen van AZC naar gemeenten.  

 De COA locatiemanagers van AZC Delfzijl en Hoogeveen presenteerden hun begeleidingsmethodiek voor de bewoners van hun AZC’s en gaven praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen de organisaties op de AZC’s en GGZ. Soms gaat het goed, maar helaas is de communicatie tussen de vele ketenpartners vaak niet structureel goed geregeld. Op dat punt is nog veel winst te behalen.

Paul Sterk, de oprichter van Stichting Mind-Spring, presenteerde op een inspirerende wijze de recent ontwikkelde module Mind-Spring junior voor vluchtelingenkinderen tussen 8-13 jaar. Mind Spring voor volwassenen  is een beproefd en alom erkend programma voor psycho-educatie  en opvoedingsondersteuning voor en door vluchtelingen en asielzoekers. Paul overhandigde na afloop van zijn presentatie het draaiboek van Mind Spring junior aan Tessa Smets van Stichting Kinderpostzegels, die de ontwikkeling van de module gefinancierd heeft. Mind Spring Junior wordt hoogstwaarschijnlijk vanaf eind dit jaar ingekocht door MCA, zodat het programma landelijk kan worden aangeboden aan vluchtelingenkinderen op AZC’s.

Vervolgens presenteerde Trudy Mooren, coördinator programma Kind, gezin en psychotrauma Stichting Centrum ’45 / Arq de  Multi Family Approach (MFA). Deze methodiek is op AZC Katwijk ingezet en wordt nu ook aan vluchtelingengezinnen in Alphen aan de Rijn aangeboden. Mooren vertelde op levendige wijze hoe MFA in zijn werk gaat en hoe de vluchtelingengezinnen kunnen profteren van deze MFA. Over de aanpak is recent een fraai en praktisch boekje verschenen, “Goed ouderschap i moeilijke tijden. Handleiding voor meergezinsgroepen met vluchtelingen”. Zie: http://www.centrum45.nl/nl/nieuws/presentatie-handleiding-goed-ouderschap-moeilijke-tijden-aan-burgemeester-van-katwijk?position=20&list=p-vJp_cefjqWY9wRDrTr9YlLErSWQL5bBMU53p86k0M

Kenniscentrum

Jan Schaart, lid van de raad van bestuur van Arq Psychotrauma Expert Groep, lanceerde tot slot de samenwerking tussen Arq en Stichting Mind-Spring in het  Arq Kenniscentrum voor Psychosociale Ondersteuning Asielzoekers, Ongedocumenteerden en Migranten. Jan gaf daarbij een mooi overzicht van de (jarenlange) actieve betrokkenheid van Arq en haar partners om de zorg(keten) voor deze doelgroepen te verbeteren. Genoemd werden onder andere de POV, Psychosociaal Ondersteuningspunt Vluchtelingen (http://www.arq.org/nl/psychosociaal-ondersteuningspunt-vluchtelingen), de ontwikkellijn diversiteit waarin onderzoek en projecten plaats vinden, de eerder genoemde MFT en dan nu ook Mind-Spring.

De middag werd enthousiast en kundig voorgezeten door Ruud Jongedijk, directeur van Centrum ’45 / Equator. Het doel van de middag - om de ketensamenwerking verder te versterken met Mind-Spring junior en MFA als concrete interventies en door versterking van de samenwerking- is ruimschoots behaald.

Foto:  Paul Sterk reikt na zijn presentatie van MindSpring junior het draaiboek uit aan Tessa Smets van Kinderpostzegels, de organisatie die het project heeft gefinancierd.