Toegevoegde waarde van zelfhulptest MIRROR voor veteranen en hun relaties

30 mei 2017
Zelfhulptest MIRROR bij Veteranenloket

Onlangs werd het gebruik van de anonieme zelfhulptest MIRROR – ontwikkeld door Arq – door het Veteranenloket geëvalueerd samen met Arq.

Het Veteranenloket van het Veteraneninstituut biedt 24/7 toegang tot hulp, zorg, materiële ondersteuning en nuttige informatie voor (post-actieve) veteranen en hun thuisfront. Sinds oktober 2016 kan de zelfhulptest MIRROR ingevuld worden op de website. De test geeft veteranen, na een ingrijpende gebeurtenis, inzicht in hun situatie en geeft hen persoonlijk advies.

Sinds de start van MIRROR op de website van het Veteranenloket hebben 222 unieke gebruikers de test ingevuld. Het percentage mensen dat afhaakte gedurende het invullen van de test was klein (< 3 %). Het grootste deel van de mensen vulde de test voor zichzelf in, vaak na een langere periode nadat de schokkende gebeurtenis zich voordeden. Enkelen vulden de test in voor een partner, collega of vriend/in; en enkelen een korte periode na de schokkende gebeurtenis(sen). Van alle zelfhulpopties die MIRROR biedt na de zelftest - te weten: meer informatie, contact met lotgenoten, een herinnering instellen om de test nogmaals in te vullen, antwoorden en het advies versturen naar jezelf/een ander - werd gebruikt gemaakt door de bezoekers van de test. Er waren ook terugkerende bezoekers. Een klein deel van de mensen kwam in contact met het Veteranenloket via MIRROR (22 mensen), de meesten daarvan zijn in zorg terechtgekomen (14 mensen).

MIRROR blijkt een toegevoegde waarde te hebben voor veteranen en hun relaties en zal gebruikt blijven worden op de website van het Veteranenloket. Er werden nog enkele tekstuele verbeteringen gedaan om de applicatie nog beter aan te laten sluiten.

De zelfhulptest bij schokkende gebeurtenissen is ook toegankelijk via de website van Centrum '45: klik hier.