Toekenning ontwerp Zorgstandaard trauma en stressorgerelateerde stoornissen

26 juni 2015

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft aan Stichting Arq en Stichting Centrum ’45 de opdracht en een subsidie verleend om een landelijke Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen te ontwikkelen.

De Zorgstandaard zal ontwikkeld en tot stand gebracht worden in nauwe samenwerking met alle partijen uit het psychotraumaveld in Nederland. Lees meer