Trauma door vroegkinderlijk misbruik en/of mishandeling

14 maart 2016
Vroegkinderlijk trauma

Stichting Centrum ’45 biedt een beperkt diagnostisch en behandelaanbod voor patiënten die posttraumatische stressklachten hebben als gevolg van seksueel misbruik of lichamelijke mishandeling in de kindertijd.

Second opinion. Wanneer patiënten met posttraumatische stressklachten als gevolg van trauma in de kindertijd worden verwezen naar Centrum ’45, krijgen zij in eerste instantie een second opinion aangeboden. In deze second opinion vinden gesprekken en testdiagnostiek plaats. Op basis hiervan wordt een behandeladvies gedaan. Dat kan bestaan uit een advies voor parallelle behandeling bij Centrum ’45 (zie hieronder), een behandeladvies aan de huidige behandelaar, of advies voor verwijzing naar elders (waaronder PsyQ, zie hieronder).

Parallelle behandeling. Centrum ’45 heeft een behandelaanbod voor patiënten bij wie sprake is van ernstige psychotraumaklachten als gevolg van seksueel misbruik of lichamelijke mishandeling in de kindertijd, en die reeds elders in behandeling zijn voor PTSS of voor comorbide klachten. Reden van verwijzing kan zijn dat de PTSS-behandeling elders stagneert, of dat bij de huidige behandelaar de expertise ontbreekt voor een specialistische PTSS-behandeling. Centrum ’45 biedt voor deze patiënten een in tijd beperkte, evidence-based traumagerichte therapie. Deze behandeling kan poliklinisch of klinisch plaatsvinden. Tijdens de behandeling blijven patiënten eveneens in behandeling bij hun oorspronkelijke behandelaar. De behandeling wordt dus niet volledig door Centrum ‘45 overgenomen.

Studie. Centrum ’45 heeft momenteel géén behandelaanbod voor patiënten bij wie sprake is van PTSS-klachten als gevolg van seksueel misbruik of lichamelijke mishandeling in de kindertijd, maar die niet elders in behandeling zijn. Deze patiënten komen mogelijk wel in aanmerking voor deelname aan de studie “IMproving PTSD Treatment for Adults with Childhood Trauma” (IMPACT) van PsyQ Den Haag. Informatie over deze studie vindt u via de volgende link

https://verwijzers.psyq.nl/actueel/-/start-impact-studie-improving-ptsd-treatment-for-adults-with-childhood-trauma

Voor verdere informatie over deze studie en voor overleg of u of uw patiënt mogelijk in aanmerking komt voor deelname, kunt u contact opnemen met:

Danielle Oprel, klinisch psycholoog/psychotherapeut; projectleider IMPACT
Contactgegevens: 088 – 357 39 00

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Aanmelding en Informatie, op telefoonnummer:  (0800)  2 245 245.