Trauma Experts wil bekendheid bij verwijzers vergroten

18 februari 2019
Trauma Experts

Het online informatiecentrum Trauma Experts is vorig jaar opgezet door Centrum ’45 en vijf andere instellingen voor psychotraumazorg. Het biedt hulp aan kinderen en jongeren met (mogelijk) een trauma en hun gezinsleden. Als zij vastlopen in de verwerking van schokkende gebeurtenissen krijgen kinderen en jongeren niet altijd de juiste hulp. Om daarnaar de weg te wijzen is dit informatieplatform opgericht.

Medio 2018 is het platform gelanceerd met een symposium ‘Kind, Gezin en Trauma’ in Oegstgeest. Dat was een succes: ongeveer 150 professionals namen eraan deel, onder wie medewerkers van Centrum Jeugd en Gezin en professionals in het onderwijs. In Impact Magazine is daarover een mooi artikel verschenen.

Nu wordt eraan gewerkt om de bekendheid van Trauma Experts te vergroten bij verwijzers. In 2019 wordt daarom onder meer een symposium voor verwijzers georganiseerd.

Meer informatie:

Trauma Experts is gesubsidieerd door Stichting Achmea Slachtoffer & Samenleving (SASS). Deze stichting stimuleert en financiert onderzoeken en projecten op het gebied van slachtofferschap. De onderzoeken en projecten zijn gericht op voorlichting, preventie of behandeling van slachtoffers.

Trauma Experts bestaat uit de volgende organisaties:

  • Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen
  • Traumacentrum De Bascule
  • Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem
  • Fier
  • Stichting Centrum ‘45/Stichting Arq
  • Landelijk Psychotraumacentrum Kinderen en Jongeren UMC Utrecht.