Verslag promotie Jackie June ter Heide op het proefschrift “An eye for complexity: EMDR versus stabilisation in traumatised refugees”

17 november 2015

Lees meer over de promotie van Jackie June op 30 oktober.

Lees ook het verhaal ‘Trauma’s bij vluchtelingen’, zoals gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.