VIPP GGZ audit succesvol verlopen

11 november 2021

In 2018 startte ARQ Centrum’45 met de regeling VIPP GGZ, het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Geestelijke Gezondheidszorg. 2021 was het jaar van de implementatie, met in april onze trotse lancering

Onlangs vond de inhoudelijke audit VIPP GGZ plaats. Voor een geslaagde audit moet een instelling minimaal 90% van de normen en doelen behalen. ARQ heeft deze audit succesvol afgerond. 

Het doel van VIPP GGZ is dat deelnemende instellingen een digitaliseringsslag maken om de zorg veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken en meer e-health toepassingen inzetten. 

Ondertussen werkt ARQ verder aan een goede borging en opschaling van de resultaten om zo onze patiënten de beste zorg en zelfregie te bieden. 

 


 

Meer informatie 

ARQ Centrum’45 deelt graag haar kennis en ervaringen. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Hobbe Jan Hiemstra, informatiemanager en projectmanager e-health via H.Hiemstra@arq.org.