Vluchtelingen: informatie en scholing voor professionals in zorg en onderwijs

7 april 2016
Scholing in Alphen aan den Rijn

Medewerkers van Stichting Centrum ’45 verzorgden op uitnodiging van de gemeente Alphen aan den Rijn een workshop en lezing voor professionals in zorg in onderwijs die met nieuwkomers te maken krijgen. De belangstelling was groot.

Op 25 januari en 8 februari jl. verzorgden Trudy Mooren (Stichting Centrum '45) en Annemarieke Sepers (Psychotraumcentrum kind en jeugd van GGZ Rivierduinen) in samenwerking met Adriana Jasperse (Centrum '45) en op uitnodiging van de gemeente Alphen aan den Rijn, middels Monique Haverman (MixSupport, een agentschap voor deskundigheidsbevordering) een workshop en lezing voor professionals in de zorg en in het onderwijs die met nieuwkomers te maken krijgen. Het verzoek was informatie en scholing op gebied van kinderen en gezinnen van vluchtelingen. De belangstelling was boven verwachting: er kwamen ongeveer 100 mensen af op de lezing 's avonds. De bijdragen behandelden kenmerken van de omstandigheden van vluchtelingen en hun kinderen, gevolgen van ingrijpende ervaringen op gezondheid en mogelijkheden om te verwijzen.

De groep was die avond te groot en te gevarieerd om op specifieke deskundigheidsvragen in te gaan. Er is daarvoor wel een aanbod beschikbaar. Voor informatie kunt u terecht bij Trudy Mooren: mail@centrum45.nl ; telefoon: 071- 51 91 500 (algemeen nummer van Stichting Centrum ’45).