Nieuws

25 September 2015

Stichting Centrum ‘45/ Arq heeft het voortouw genomen in de oprichting van een Netwerk Psychotrauma Nederland.

25 September 2015

De meerwaarde van Arq voor Stichting Centrum ’45 komt goed naar voren in dit interview. En ook dat de directeur niet van plan is om op zijn louweren te gaan rusten.

21 September 2015

Lees hier de tekst van de vacataure.
Lees hier de andere vacatures.

8 September 2015

De paus, politici en betrokken burgers pleiten voor asielopvang aan huis, maar hulpverleners zijn terughoudend. Ruud Jongedijk, geneesheer directeur bij Stichting Centrum '45, gaf zijn mening in een interview in het dagblad Trouw.

10 augustus 2015

Op 16 september was de startconferentie van de landelijke Zorgstandaard psychotrauma.

3 augustus 2015

War Trauma Foundation, Stichting Centrum '45, Equator Foundation en het PDC, partners in Arq, hebben een nieuwe directie.

29 juni 2015

Drie behandelaren/ onderzoekers van Stichting Centrum ’45 kregen dit voorjaar een prijs uitgereikt:

29 juni 2015

Ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van Stichting 1940-1945 stelt de Stichting in samenwerking met de Universiteit Utrecht een bijzondere leerstoel in. Deze leerstoel met de naam Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging wordt geplaatst in het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht.

26 juni 2015

De behandeling van complex trauma met primair cognitief verbale interventies wordt mogelijk bemoeilijkt door de dominante reactie van oudere hersensystemen als gevolg van trauma.

26 juni 2015

Uit het juryrapport: "Dit project maakt duidelijk dat het bieden van psychiatrische zorg aan ongedocumenteerden wel degelijk mogelijk en zinvol is.

26 juni 2015

Hoe kan het beste worden omgegaan met culturele diversiteit?

26 juni 2015

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft aan Stichting Arq en Stichting Centrum ’45 de opdracht en een subsidie verleend om een landelijke Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen te ontwikkelen.

15 juni 2015

Begin juni ontving Trudy Mooren, klinisch psycholoog bij Stichting Centrum '45, de Jaap Christoffelspenning voor haar werk met gezinnen.

21 april 2015

De DSM-5-classificatie posttraumatische stressstoornis (PTSS) verschilt in een aantal opzichten van de classificatie van de stoornis in de DSM-IV.

9 april 2015

Recent verschenen de nieuwsbrief van Stichting Centrum ´45 van mei 2015.

9 april 2015

Stichting Centrum '45 heeft een bijdrage geleverd aan de thema-uitgave Het Brein, die op 24 maart als bijlage bij de Volkskrant verscheen.

2 april 2015

Het boek 'Familie, Generaties en Oorlog' is aangeboden aan Job Cohen door de auteurs: historicus Esther Captain (Nationaal Comité 4 en 5 mei) en klinisch psycholoog Trudy Mooren (Stichting Centrum ‘45).

2 april 2015

Centrum ’45 en War Trauma Foundation (partner in Arq) zijn trots op de publicatie van het handboek over de Multi Family Approach (MFA) in humanitaire settings, resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen Centrum '45 - Trudy Mooren – en WTF.

31 maart 2015

De term complexe PTSS verschijnt steeds vaker, zowel in de literatuur als in patiëntendossiers, maar wat wordt daarmee bedoeld?

26 maart 2015

Intakegesprekken bij een vermoeden van PTSS zijn tijdrovend, en zorgen voor een grote belasting van zowel zorgvragers als zorgverleners. Om de identificatie van PTSS zo tijdig, laagdrempelig en efficiënt mogelijk te maken, worden momenteel internettoepassingen ontwikkeld.

Pages