Wie wil meedoen aan onderzoek naar traumatisch verlies?

16 februari 2018
Traumatische rouw

Help ons om emotionele gevolgen van (traumatisch) verlies beter te begrijpen!! Om kennis over rouw te vergroten en zorg voor nabestaanden te verbeteren zijn wij op zoek naar mensen die een verlies hebben meegemaakt en bereid zijn om via internet vragenlijsten in te vullen. Iedereen die een verlies heeft meegemaakt kan meedoen.

Voorbeelden van onderzoeksvragen die we willen onderzoeken zijn:

  • Wat maakt dat sommige mensen een verlies redelijk makkelijk kunnen verwerken, terwijl andere mensen vastlopen in hun rouwproces?
  • In hoeverre wordt verliesverwerking beïnvloed door de omstandigheden rondom het verlies en door iemands karakter?
  • Wat voor soort omgangsstijlen helpen wel of juist niet?
  • Hoe ziet de aard en het beloop van symptomen van rouw, depressie en post traumatische stress eruit na een verlies van een dierbare?
  • Op welk moment kan een nabestaande het beste hulp zoeken bij de verwerking van een verlies van een dierbare?

Wilt u meedoen? Meld u dan alstublieft aan via: https://rouw.arq.org/werk-mee-aan-wetenschappelijk-onderzoek
Paul Boelen & Manik Djelantik (hoofdonderzoekers)

Delen mag!