Zeer boeiend Arq Herfstsymposium over DSM-5

1 december 2016
Arq Herfstsymposium 25-11-16

De nieuwe DSM-5 werd vanuit verschillende gezichtspunten belicht.

Op 25 november vond het Arq Herfstsymposium plaats in Diemen, met als titel: “DSM-5. Nieuw, maar ook beter?” Onder dag-voorzitterschap van geneesheer-directeur Ruud Jongedijk werd het een zeer inspirerende bijeenkomt waarbij de nieuwe DSM-5 vanuit verschillende gezichtspunten werd belicht.

Als eerste werd er een duidelijke toelichting op de nieuwe DSM gegeven door Michiel Hengeveld, verantwoordelijk voor de Nederlandse vertaling van de DSM-5.Vervolgens vertelde Wilma Boevink, van het Trimbos instituut op een zeer persoonlijke wijze hoe zij tegen het classificeren van psychische aandoeningen aankijkt, en welke gevolgen het te star hanteren van de classificatie op mensenlevens kan hebben. Vanuit geheel andere hoek gaf Denny Borsboom een toelichting op zijn netwerkbenadering voor psychopathologie.

In de discussie werden de drie benaderingen, hoewel zeer verschillend, respectvol met elkaar in verband gebracht. Veel deelnemers gaven aan deze ochtend als zeer boeiend en inspirerend te ervaren.

Tijdens de pauzes was er tijd om inspiraties op te doen op de informatie markt van de verschillende Arq partners. Ook uitgever Boom was hier aanwezig met o.a informatie over de DSM-5 online.

In de middag hielpen de drukbezochte workshops de deelnemers de vertaling naar de verschillende werkgebieden te maken. Na een plenaire afsluiting, was er tijd om na te praten tijdens de gezellige netwerkborrel.

De evaluaties zijn bijzonder positief. Met name het ochtend programma met de combinatie van de verschillende perspectieven op DSM-5 wordt hoog gewaardeerd. Er is een cameraverslag van de dag gemaakt. Deze zal later beschikbaar zijn voor degenen die (delen van) de  dag gemist hebben.

Neem voor meer informatie over het symposium contact op met academy@arq.org