Nieuws

 

 

 

ARQ Centrum’45 heeft in samenwerking met MiBida een EMDR module ontwikkeld binnen de bestaande communicatieomgeving in Quli. Met deze innovatieve ontwikkeling hebben we er in relatief korte tijd voor kunnen zorgen dat EMDR behandelingen in corona tijd op een zeer efficiënte manier online door konden gaan.

beeld Shutterstock

De behandeling van PTSS met psychedelica staat momenteel in de belangstelling. Bij ARQ Centrum'45 gaat een onderzoek daarnaar starten. 

beeld Shutterstock

Ketamine staat bekend als partydrug en narcosemiddel, maar kan een uitkomst zijn voor ernstige depressies.

Maaike Zegers-Handgraaf, politieagente en Mariëlle Hoekstra, GZ-psycholoog van ARQ Centrum’45 hebben een boekje geschreven bedoeld voor ouders met een post traumatische stressstoornis (PTSS): ‘Een kast vol’

Op 7 juli werd het boek gepresenteerd: 'Als vrede je missie is', van Mineke de Vries.

De Nederlandse GGZ maakt een rondje langs de velden met video’s over de consequenties van corona.

Marianne Snijdewind, onderzoeker bij ARQ Centrum’45, onderzoekt de verschillen in rouwverwerking. Lees het interview met haar door Annerieke Dekker (Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie). 

Het LZV (Landelijk Zorgsysteem Veteranen) – waarvan ARQ Centrum'45 onderdeel uitmaakt - is op Veteranendag altijd aanwezig met een vertegenwoordiging in de Ridderzaal en op het Malieveld. Daarmee tonen we onze waardering voor de veteranen.

 

Mooi interview in GGZ Totaal met Ellen Klaassens, klinisch psycholoog bij ARQ Centrum’45: 'We vragen dus echt naar wat iemand heeft meegemaakt. We helpen mensen begrijpen waar hun klachten vandaan komen en hoe een behandeling hen gaat helpen om van die klachten af te komen.'

ARQ Centrum’45 heeft in samenwerking met ARQ IVP/IMPACT en Slachtofferhulp Nederland de anonieme zelftest MIRROR ontwikkeld voor laagdrempelige vroeg-signalering na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen. Hiermee kunnen gebruikers eventuele psychologische klachten tijdig identificeren en passende hulp vinden, iets waar extra behoefte aan kan zijn ten tijde van corona. Ook op de RIVM website, binnen het Informatie- en Verwijscentrum Corona, wordt verwezen naar de zelftest MIRROR, zie; https://www.rivm.nl/ivccorona/mirror-zelftest

De Global Collaboration on Traumatic Stress (GC-TS) is een samenwerkingsverband van alle grote organisaties op psychotrauma gebied waar belangrijke grens-overstijgende onderwerpen op de agenda staan. Een daarvan is hoe posttraumatische stressreacties per land en cultuur verschillen op COVID-19 gerelateerde gebeurtenissen versus andere gebeurtenissen. Hoe doen wij het in Nederland?

ARQ heeft in opdracht van VWS en in samenwerking met het RIVM vandaag een Informatie – en Verwijscentrum (IVC) rondom het coronavirus gelanceerd.

Onze kliniek heeft een online HITT programma ontwikkeld: HITT@Home. Zo kan onze expertise op het gebied van intensieve traumabehandeling maximaal ingezet worden tijdens de coronacrisis.

Het ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw geeft informatie aan nabestaanden en hulpverleners en ondersteunt hen. Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek bij verlies en rouw is ook mogelijk. Bekijk de website.

ARQ Kenniscentrum Kind, Gezin en Psychotrauma

ARQ Kenniscentrum Kind, Gezin en Psychotrauma is een telefonisch contactpunt gestart voor extra hulp aan gezinnen ten tijde van corona. Maandag t/m vrijdag tussen 10-12 en 14-16 uur is het contactpunt telefonisch bereikbaar voor advies of een luisterend oor.

Op 4 mei staan we twee minuten stil bij De Tweede Wereldoorlog en herdenken we de getroffenen. Maar waarom zijn we eigenlijk twee minuten stil en niet één of drie? En wat doet dat herdenken met onszelf en met onze naasten? 

Samen stilstaan bij 75 jaar vrijheid

Het digitale personeelsblad van VWS heeft een speciaal nummer uitgegeven over 75 jaar vrijheid. Met daarin onder andere interviews met Gerdi Verbeet, voorzitter van het Comité 4 en 5 mei en staatssecretaris Paul Blokhuis.

Handreiking diversiteit ten tijde van corona-crisis

ARQ heeft samen met Parnassia Groep en Pharos een handreiking ontwikkeld gericht op psychosociale ondersteuning aan migranten, vluchtelingen en asielzoekers tijdens de corona-pandemie.

Internet Interventions

Binnen een week heeft COVID-19 de GGZ - vermoedelijk blijvend - veranderd in blended care. 

Luister naar de schrijfster en haar therapeute in een radio-uitzending op 19 maart. 

Pages