Nieuws

Het LZV (Landelijk Zorgsysteem Veteranen) – waarvan ARQ Centrum'45 onderdeel uitmaakt - is op Veteranendag altijd aanwezig met een vertegenwoordiging in de Ridderzaal en op het Malieveld. Daarmee tonen we onze waardering voor de veteranen.

 

Mooi interview in GGZ Totaal met Ellen Klaassens, klinisch psycholoog bij ARQ Centrum’45: 'We vragen dus echt naar wat iemand heeft meegemaakt. We helpen mensen begrijpen waar hun klachten vandaan komen en hoe een behandeling hen gaat helpen om van die klachten af te komen.'

ARQ Centrum’45 heeft in samenwerking met ARQ IVP/IMPACT en Slachtofferhulp Nederland de anonieme zelftest MIRROR ontwikkeld voor laagdrempelige vroeg-signalering na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen. Hiermee kunnen gebruikers eventuele psychologische klachten tijdig identificeren en passende hulp vinden, iets waar extra behoefte aan kan zijn ten tijde van corona. Ook op de RIVM website, binnen het Informatie- en Verwijscentrum Corona, wordt verwezen naar de zelftest MIRROR, zie; https://www.rivm.nl/ivccorona/mirror-zelftest

De Global Collaboration on Traumatic Stress (GC-TS) is een samenwerkingsverband van alle grote organisaties op psychotrauma gebied waar belangrijke grens-overstijgende onderwerpen op de agenda staan. Een daarvan is hoe posttraumatische stressreacties per land en cultuur verschillen op COVID-19 gerelateerde gebeurtenissen versus andere gebeurtenissen. Hoe doen wij het in Nederland?

ARQ heeft in opdracht van VWS en in samenwerking met het RIVM vandaag een Informatie – en Verwijscentrum (IVC) rondom het coronavirus gelanceerd.

Onze kliniek heeft een online HITT programma ontwikkeld: HITT@Home. Zo kan onze expertise op het gebied van intensieve traumabehandeling maximaal ingezet worden tijdens de coronacrisis.

Het ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw geeft informatie aan nabestaanden en hulpverleners en ondersteunt hen. Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek bij verlies en rouw is ook mogelijk. Bekijk de website.

ARQ Kenniscentrum Kind, Gezin en Psychotrauma

ARQ Kenniscentrum Kind, Gezin en Psychotrauma is een telefonisch contactpunt gestart voor extra hulp aan gezinnen ten tijde van corona. Maandag t/m vrijdag tussen 10-12 en 14-16 uur is het contactpunt telefonisch bereikbaar voor advies of een luisterend oor.

Op 4 mei staan we twee minuten stil bij De Tweede Wereldoorlog en herdenken we de getroffenen. Maar waarom zijn we eigenlijk twee minuten stil en niet één of drie? En wat doet dat herdenken met onszelf en met onze naasten? 

Samen stilstaan bij 75 jaar vrijheid

Het digitale personeelsblad van VWS heeft een speciaal nummer uitgegeven over 75 jaar vrijheid. Met daarin onder andere interviews met Gerdi Verbeet, voorzitter van het Comité 4 en 5 mei en staatssecretaris Paul Blokhuis.

Handreiking diversiteit ten tijde van corona-crisis

ARQ heeft samen met Parnassia Groep en Pharos een handreiking ontwikkeld gericht op psychosociale ondersteuning aan migranten, vluchtelingen en asielzoekers tijdens de corona-pandemie.

Internet Interventions

Binnen een week heeft COVID-19 de GGZ - vermoedelijk blijvend - veranderd in blended care. 

Luister naar de schrijfster en haar therapeute in een radio-uitzending op 19 maart. 

Arnon Grunberg bij ARQ

Op 25 februari was Arnon Grunberg op bezoek op de locatie Diemen om te praten over gezamenlijke thema's in ons werk. Ongeveer een jaar geleden was hij ook al op bezoek, maar toen voor een lezing in Oegstgeest, i.v.m. de pensionering van psychotherapeut Emanuel Snatager.

Trudy Mooren - foto: Aleid Denier van der Gon

Klinisch psycholoog Trudy Mooren is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Family Functioning Following Psychotrauma’ aan de Universiteit Utrecht. Trudy Mooren is  verbonden aan ARQ Centrum’45, waar zij werkt aan diagnostiek, behandeling en deskundigheidsbevordering van kinderen, jeugdigen en volwassenen na gewelds- en migratie-ervaringen. De bijzondere leerstoel is ingesteld namens ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

In 2020 kunnen we niet meer heen om e-health en blended behandelen binnen de psychotherapie. Behandelen zonder het aanbieden van e-health is onder-behandelen!

Op dinsdag 11 februari gaat er voor het eerst een Exposure in vivo/virtual reality groep van start bij ARQ Centrum’45 in Oegstgeest.

E-health - shutterstock

Deze week is het de nationale e-healthweek, bedoeld om zoveel mogelijk mensen met e-health in contact te brengen en de mogelijkheden ervan te laten ervaren. 

E-poli ARQ Centrum'45

Binnen ARQ Centrum’45 richt de e-poli zich op (nieuwe) digitale ondersteunende vormen van traumabehandeling. Patiënten krijgen hierbij volledig digitale zorg middels beeldbellen. 

Manik Djelantik

Op 6 maart verdedigde Manik Djelantik, psychiater in opleiding bij ARQ Centrum '45 en de Universiteit van Utrecht, haar proefschift, uitgevoerd bij ARQ Centrum '45. Het proefschrift gaat over de samenhang tussen gecompliceerde rouw, posttraumatische stress en depressie symptomen bij nabestaanden na traumatische en niet-traumatische verliezen. Zij lichtte die middag haar dissertatie toe tijdens het symposium 'Toward an integrated understanding of traumatic grief'.

Pages