Nieuws

 

 

 

Begin juni ontving Trudy Mooren, klinisch psycholoog bij Stichting Centrum '45, de Jaap Christoffelspenning voor haar werk met gezinnen.

De DSM-5-classificatie posttraumatische stressstoornis (PTSS) verschilt in een aantal opzichten van de classificatie van de stoornis in de DSM-IV.

Stichting Centrum '45 heeft een bijdrage geleverd aan de thema-uitgave Het Brein, die op 24 maart als bijlage bij de Volkskrant verscheen.

Het boek 'Familie, Generaties en Oorlog' is aangeboden aan Job Cohen door de auteurs: historicus Esther Captain (Nationaal Comité 4 en 5 mei) en klinisch psycholoog Trudy Mooren (Stichting Centrum ‘45).

Centrum ’45 en War Trauma Foundation (partner in Arq) zijn trots op de publicatie van het handboek over de Multi Family Approach (MFA) in humanitaire settings, resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen Centrum '45 - Trudy Mooren – en WTF.

De term complexe PTSS verschijnt steeds vaker, zowel in de literatuur als in patiëntendossiers, maar wat wordt daarmee bedoeld?

Intakegesprekken bij een vermoeden van PTSS zijn tijdrovend, en zorgen voor een grote belasting van zowel zorgvragers als zorgverleners. Om de identificatie van PTSS zo tijdig, laagdrempelig en efficiënt mogelijk te maken, worden momenteel internettoepassingen ontwikkeld.

Op 17 april promoveert  Irma Hein (kinder- en jeugdpsychiater bij Stichting Centrum ’45) op empirisch onderzoek naar wilsbekwaamheid bij kinderen. Naar aanleiding hiervan wordt er vanuit de Bascule en het AMC een minisymposium georganiseerd over dit onderwerp.

Wat kunnen we 70 jaar na dato nog leren van de oorlog? Hoe houden we de herinnering levend?

Tijdens het Arq voorjaarssymposium op vrijdag 20 maart 2015 lanceerde Arq Psychotrauma Expert Groep de informatieportal http://www.psychotraumanet.org.

Vrijdag 6 februari ondertekenden de directies van Stichting Centrum ’45 en Rivierduinen een convenant met afspraken over intensieve samenwerking op het gebied van psychotraumazorg voor kinderen en gezinnen.

De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) hield in november haar jaarlijkse - inmiddels 7e -congres.

Trauma en PTSS hadden in China nooit een hoge prioriteit, maar sinds de enorme aardbevingsramp in het Chinese Sichuan werd dat anders.

Pages