Nieuws

 

 

 

Intakegesprekken bij een vermoeden van PTSS zijn tijdrovend, en zorgen voor een grote belasting van zowel zorgvragers als zorgverleners. Om de identificatie van PTSS zo tijdig, laagdrempelig en efficiënt mogelijk te maken, worden momenteel internettoepassingen ontwikkeld.

Op 17 april promoveert  Irma Hein (kinder- en jeugdpsychiater bij Stichting Centrum ’45) op empirisch onderzoek naar wilsbekwaamheid bij kinderen. Naar aanleiding hiervan wordt er vanuit de Bascule en het AMC een minisymposium georganiseerd over dit onderwerp.

Wat kunnen we 70 jaar na dato nog leren van de oorlog? Hoe houden we de herinnering levend?

Tijdens het Arq voorjaarssymposium op vrijdag 20 maart 2015 lanceerde Arq Psychotrauma Expert Groep de informatieportal http://www.psychotraumanet.org.

Vrijdag 6 februari ondertekenden de directies van Stichting Centrum ’45 en Rivierduinen een convenant met afspraken over intensieve samenwerking op het gebied van psychotraumazorg voor kinderen en gezinnen.

De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) hield in november haar jaarlijkse - inmiddels 7e -congres.

Trauma en PTSS hadden in China nooit een hoge prioriteit, maar sinds de enorme aardbevingsramp in het Chinese Sichuan werd dat anders.

Pages