Nieuws

26 juni 2015

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft aan Stichting Arq en Stichting Centrum ’45 de opdracht en een subsidie verleend om een landelijke Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen te ontwikkelen.

15 juni 2015

Begin juni ontving Trudy Mooren, klinisch psycholoog bij Stichting Centrum '45, de Jaap Christoffelspenning voor haar werk met gezinnen.

21 april 2015

De DSM-5-classificatie posttraumatische stressstoornis (PTSS) verschilt in een aantal opzichten van de classificatie van de stoornis in de DSM-IV.

9 april 2015

Recent verschenen de nieuwsbrief van Stichting Centrum ´45 van mei 2015.

9 april 2015

Stichting Centrum '45 heeft een bijdrage geleverd aan de thema-uitgave Het Brein, die op 24 maart als bijlage bij de Volkskrant verscheen.

2 april 2015

Het boek 'Familie, Generaties en Oorlog' is aangeboden aan Job Cohen door de auteurs: historicus Esther Captain (Nationaal Comité 4 en 5 mei) en klinisch psycholoog Trudy Mooren (Stichting Centrum ‘45).

2 april 2015

Centrum ’45 en War Trauma Foundation (partner in Arq) zijn trots op de publicatie van het handboek over de Multi Family Approach (MFA) in humanitaire settings, resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen Centrum '45 - Trudy Mooren – en WTF.

31 maart 2015

De term complexe PTSS verschijnt steeds vaker, zowel in de literatuur als in patiëntendossiers, maar wat wordt daarmee bedoeld?

26 maart 2015

Intakegesprekken bij een vermoeden van PTSS zijn tijdrovend, en zorgen voor een grote belasting van zowel zorgvragers als zorgverleners. Om de identificatie van PTSS zo tijdig, laagdrempelig en efficiënt mogelijk te maken, worden momenteel internettoepassingen ontwikkeld.

20 maart 2015

Op 17 april promoveert  Irma Hein (kinder- en jeugdpsychiater bij Stichting Centrum ’45) op empirisch onderzoek naar wilsbekwaamheid bij kinderen. Naar aanleiding hiervan wordt er vanuit de Bascule en het AMC een minisymposium georganiseerd over dit onderwerp.

20 maart 2015

Wat kunnen we 70 jaar na dato nog leren van de oorlog? Hoe houden we de herinnering levend?

20 maart 2015

Tijdens het Arq voorjaarssymposium op vrijdag 20 maart 2015 lanceerde Arq Psychotrauma Expert Groep de informatieportal http://www.psychotraumanet.org.

5 februari 2015

Vrijdag 6 februari ondertekenden de directies van Stichting Centrum ’45 en Rivierduinen een convenant met afspraken over intensieve samenwerking op het gebied van psychotraumazorg voor kinderen en gezinnen.

6 januari 2015

De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) hield in november haar jaarlijkse - inmiddels 7e -congres.

23 december 2014

Trauma en PTSS hadden in China nooit een hoge prioriteit, maar sinds de enorme aardbevingsramp in het Chinese Sichuan werd dat anders.

Pages