Nieuws

Lees meer over de promotie van Jackie June op 30 oktober.

Lees ook het verhaal ‘Trauma’s bij vluchtelingen’, zoals gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

LZV logo

Het in 2007 ingevoerde Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen voldoet aan de doelstelling: hoogwaardige maatschappelijke steun en psychische zorg leveren aan veteranen. Over het geheel gezien waarderen de veteranen deze zorg positief tot zeer positief.

Equator Poli Stad in beeld: over werken met tolken
Lees hier over werken met tolken bij ongedocumenteerde asielzoekers in Equator Poli Stad, in een interview met psycholoog Oukje Verkerk.

Op verzoek van de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR traint WarTrauma Foundation in Griekenland per direct lokale hulpverleners in psychosociale eerste hulp.

In het magazine van de GGZ is onder meer een gesprek opgenomen over vluchtelingen met Ruud Jongedijk, psychiater en algemeen directeur bij Centrum ’45.

Biedt de EMDR behandeling een antwoord op de complexe problematiek van getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers? Jackie June ter Heide promoveert op dit onderwerp op 30 oktober.

De ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard Diversiteit in de GGZ is officieel van start gegaan met een geslaagde eerste bijeenkomst op 23 september.

Stichting Centrum ‘45/ Arq heeft het voortouw genomen in de oprichting van een Netwerk Psychotrauma Nederland.

De meerwaarde van Arq voor Stichting Centrum ’45 komt goed naar voren in dit interview. En ook dat de directeur niet van plan is om op zijn louweren te gaan rusten.

Lees hier de tekst van de vacataure.
Lees hier de andere vacatures.

De paus, politici en betrokken burgers pleiten voor asielopvang aan huis, maar hulpverleners zijn terughoudend. Ruud Jongedijk, geneesheer directeur bij Stichting Centrum '45, gaf zijn mening in een interview in het dagblad Trouw.

Op 16 september was de startconferentie van de landelijke Zorgstandaard psychotrauma.

War Trauma Foundation, Stichting Centrum '45, Equator Foundation en het PDC, partners in Arq, hebben een nieuwe directie.

Drie behandelaren/ onderzoekers van Stichting Centrum ’45 kregen dit voorjaar een prijs uitgereikt:

Ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van Stichting 1940-1945 stelt de Stichting in samenwerking met de Universiteit Utrecht een bijzondere leerstoel in. Deze leerstoel met de naam Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging wordt geplaatst in het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht.

De behandeling van complex trauma met primair cognitief verbale interventies wordt mogelijk bemoeilijkt door de dominante reactie van oudere hersensystemen als gevolg van trauma.

Uit het juryrapport: "Dit project maakt duidelijk dat het bieden van psychiatrische zorg aan ongedocumenteerden wel degelijk mogelijk en zinvol is.

Hoe kan het beste worden omgegaan met culturele diversiteit?

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft aan Stichting Arq en Stichting Centrum ’45 de opdracht en een subsidie verleend om een landelijke Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen te ontwikkelen.

Begin juni ontving Trudy Mooren, klinisch psycholoog bij Stichting Centrum '45, de Jaap Christoffelspenning voor haar werk met gezinnen.

Pages