Over ons

ARQ Centrum’45 is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma.

ARQ Centrum’45 diagnosticeert en behandelt mensen met complexe psychotraumaklachten die het gevolg zijn van vervolging, oorlog en geweld (bijvoorbeeld geweld tijdens het werk, zoals bij politiemensen, hulpverleners, personeel van openbaar vervoersbedrijven, geweld bij rellen, gijzelingen en aanslagen, en seksueel geweld of misbruik). ARQ Centrum’45 ontwikkelt kennis en expertise op het gebied van de psychotraumatologie en doet dat samen met andere Arq partners, in het bijzonder op het gebied van onderzoek, kennisoverdracht en innovatie. Download onze algemene folder.

Traumabehandelingen

Als eerdere behandelingen van mensen met complexe trauma’s geen of niet voldoende resultaat hebben, dan kunt u terecht bij ARQ Centrum’45. Wij werken met meerdere methodieken en gebruiken de nieuwste inzichten, zoals 3MDR, HITT en e-health. De behandelaar overlegt met de patiënt over welke methodieken hij/zij in gaat zetten om het effect van de behandeling te vergroten. Ook betrekken wij altijd de omgeving van de patiënt (systeem) bij de behandeling. Download onze folder over aanmelden en behandelen. 

Traumabehandeling wordt hierbij gezien als een samenhang van behandelen van PTSS en andere trauma gerelateerde psychische stoornissen vanuit een contextueel perspectief.

TOPGGz

ARQ Centrum’45 is een hooggekwalificeerde instelling, gecertificeerd als TOPGGz instelling met daarnaast de status van nationale en internationale expert.

ARQ Centrum’45 heeft sinds 2009 het keurmerk TOPGGz voor de afdelingen in Oegstgeest en in Diemen.
De Stichting Topklinische GGz heeft als doel de topklinische ggz te stimuleren en te faciliteren. Zij doet dit o.a. door het TOPGGz keurmerk uit te reiken aan afdelingen die zeer gespecialiseerde patiëntenzorg voor een bepaalde doelgroep combineren met wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Topklinische ggz is bestemd voor patiënten met ernstige, complexe en/ of zeldzame aandoeningen die onvoldoende resultaat hebben van een reguliere 2e lijns behandeling. TOPGGz afdelingen voldoen aan strenge criteria op het gebied van specialistische diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding, en worden beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie.

Ketenzorg

De organisatie van de zorg binnen ARQ Centrum’45 is gericht op ketenzorg, waarbij uitdrukkelijk wordt samengewerkt met andere hulpverleningsorganisaties en GGZ instellingen in den lande. Rondom verschillende cliënten doelgroepen wordt de samenwerking binnen een landelijk netwerk van zorginstellingen door ARQ Centrum’45 vormgegeven (netwerken rondom WO II, veteranen (LZV), politie, vluchtelingen en asielzoekers).

ANBI

ARQ Centrum’45 staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).