Bestuur en toezicht

ARQ en dochterorganisaties ARQ Centrum'45 en ARQ IVP hebben hetzelfde bestuur en toezicht en hanteren de uitgangspunten van de Governancecode Zorg.

Raad van Toezicht


Dr. K. (Khadija) Arib (voorzitter)
 


prof.dr. M.J. Jongmans


mr. R.J. van der Kluit


drs. N.D.E. Maarsen MRE


dhr. A.F.J. van Overmeire RA

 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en adviseert de Raad van Bestuur.
 
Contact: rvt@arq.org / 020 8407 640

 

Raad van Bestuur


drs. J.W. Reerds MBA,
voorzitter raad van bestuur


drs. A. Osinga
lid raad van bestuur 
financien


drs. G. van Bellen
lid raad van bestuur 
bedrijfsvoering

Reglement Raad van Bestuur

Beleid aannemen geschenken en vergoedingen Raad van Bestuur

Contact: bestuurscentrum@arq.org / 020 8407 640

 

Klokkenluidersregeling

Rondom het melden van misstanden hanteert ARQ een klokkenluidersregeling.

De klokkenluidersregeling biedt mogelijkheden en bescherming wanneer u een misstand over de organisatie wilt melden. Er wordt van een misstand gesproken als het maatschappelijk belang in het geding is, zoals een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen of het bewust onjuist informeren van publieke organen.
De vertrouwenspersoon integriteit Margot Burghout is beschikbaar voor informatie, advies en ondersteuning. Zij is bereikbaar via e-mail
In de klokkenluidersregeling is vastgelegd bij wie welke melding gedaan moet worden.