Bestuur en toezicht

ARQ en dochterorganisaties ARQ Centrum'45, ARQ IVP en ARQ Wetenschappelijk Onderzoek hebben hetzelfde bestuur en toezicht en hanteren de uitgangspunten van de Governancecode Zorg.

Rondom het melden van misstanden hanteert ARQ een klokkenluidersregeling

 

Raad van Toezicht


drs. G.R. Peetoom, voorzitter


drs. J.J.M. Goderie


prof.dr. M.J. Jongmans


mr. R.J. van der Kluit


dhr. A.F.J. van Overmeire RA

 
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en adviseert de raad van bestuur.
 
Contact: rvt@arq.org / 020 8407 640

 

Raad van Bestuur


drs. J.W. Reerds MBA,
voorzitter raad van bestuur


drs. A. Osinga
lid raad van bestuur 
financien


drs. G. van Bellen
lid raad van bestuur 
bedrijfsvoering

Reglement raad van bestuur

Beleid vergoeding onkosten raad van bestuur

Contact: bestuurscentrum@arq.org / 020 8407 640