Jaarverslagen

Stichting Centrum ’45 brengt elk jaar een verslag uit van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording.

Dat wordt gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl

Heeft u na het lezen van de jaarverslagen nog vragen, stuurt u dan een e-mail aan Stichting Centrum ’45.

Kwaliteitsstatuut

Stichting Centrum '45 is een ANBI instelling