Jaarverslagen

Stichting Centrum ’45 brengt over elk jaar een jaarverslag uit.

Dit wordt gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl

Heeft u na het lezen van de jaarverslagen nog vragen, stuurt u dan een e-mail aan Stichting Centrum ’45.

Kwaliteitsstatuut

Stichting Centrum '45 is een ANBI instelling