Jaarverslagen

ARQ Centrum’45 brengt elk jaar een verslag uit van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording.

Dat wordt gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl

Lees het jaarbericht over 2020

Heeft u na het lezen van de jaarverslagen nog vragen, stuurt u dan een e-mail aan ARQ Centrum’45.

Kwaliteitsstatuut

ARQ Centrum’45 is een ANBI instelling