Missie, visie en historie

Missie

Stichting Centrum ’45 biedt landelijk hoogspecialistische psychotraumabehandelingen en ontwikkelt kennis en expertise op het gebied van de psychotraumatologie.

Visie

Het psychisch lijden als gevolg van traumatische gebeurtenissen heeft ernstige gevolgen voor de betrokkene zelf en voor zijn/haar relatie met de sociale omgeving. Psychologische traumatisering verstoort de mentale gezondheid en het sociaal functioneren. De psychische schade vindt zijn oorsprong in de extreem bedreigende of weerzinwekkende aard van de betreffende traumatische gebeurtenis. Deze schade kan leiden tot (ernstige) psychiatrische stoornissen, sociaal disfunctioneren, vervreemding en verlies van vertrouwen waardoor er schade optreedt in de relatie met de omgeving.

Bevrijding

De naam van Stichting Centrum ’45 verwijst naar het WOII-bevrijdingsjaar: 1945. Voor de ernstig getroffenen betekende bevrijding van de Tweede Wereldoorlog echter niet automatisch bevrijding van hun trauma’s. Daar was veelal een extra inspanning en investering in een psychotraumabehandeling voor nodig.
Nog steeds wordt bij Stichting Centrum ’45 gewerkt aan de bevrijding van patiënten, gevangen als zij zijn in de gevolgen van traumatische oorlogservaringen en in de vele vormen van hedendaags geweld. Deze  mensen weer grip te laten krijgen op hun leven, en hen zelf de regie weer in handen te laten nemen, dat is waar het Stichting Centrum ’45 om gaat.

Lotgenoten

Lotgenotencontact kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel door de herkenning en erkenning onderling. Binnen de behandeling brengt Stichting Centrum ’45 lotgenoten - waar mogelijk en relevant - met elkaar in contact om elkaar te helpen en te bevragen.

Maatschappelijke context

Het psychisch lijden als gevolg van traumatische gebeurtenissen heeft niet alleen ernstige gevolgen voor de betrokkene zelf en voor zijn/haar relatie met familie en vrienden. Het heeft ook gevolgen voor de maatschappelijke betrokkenheid. Naast erkenning van het psychisch lijden is aandacht voor deze maatschappelijke context binnen de behandeling van essentieel belang.

Psychotraumatologie / traumabehandelingen

Het vakgebied psychotraumatologie is nog steeds in ontwikkeling. Stichting Centrum ’45 ziet het als haar taak om de behandeling van mensen die getroffen zijn door geweld, vervolging en oorlog steeds verder te optimaliseren. Wetenschappelijk onderzoek is daarvoor noodzakelijk.

Psychotraumaspecialist

Als psychotraumaspecialist richt Stichting Centrum ’45 zich in de behandeling op patiënten die onvoldoende geholpen konden worden in de eerste en tweede lijn van de GGZ.

Preventie

Kennis opgedaan vanuit de zorgtaak zal te allen tijde ingezet worden ter versterking van preventieve activiteiten en  komt tot uiting in de samenwerking met Arq partners en met andere partners op het gebied van de psychotraumazorg binnen en buiten Nederland.
Uiteindelijk zal opgedane kennis beschikbaar moeten komen voor diegenen die zelf niet in staat zijn deze kennis te genereren, en met name diegenen die werkzaam zijn binnen het domein van de psychotraumatologie in postconflict gebieden in de wereld.

Historie

Stichting Centrum ’45

Ruim 25 jaar na de bevrijding (1971) werd de 'Stichting Centrum Post-concentratiekamp Syndroom' opgericht. Bij de opening van het gebouw in Oegstgeest in 1973 wijzigde de naam in Stichting Centrum ’45.

Doelgroepen

In de eerste jaren lag de nadruk op de zorg voor verzetsdeelnemers, getroffenen van de Tweede Wereldoorlog en hun familieleden. Later kwamen daarbij burgeroorlogsgetroffenen, Indië-gangers, kampslachtoffers en dwangarbeiders. Vanaf de jaren '90 breidden de patiëntengroepen zich verder uit met veteranen en vluchtelingen.
Ook mensen die tijdens de uitoefening van hun beroep getraumatiseerd zijn (hulpverleners, politie, medewerkers van NGO's) zijn in behandeling gekomen. Daarnaast getroffenen door rampen, rellen, terreur, gijzelingen en/of aanslagen, en andere ernstig getraumatiseerden.
Het betrekken van de partner/familie van de patiënt bij de behandeling is en blijft een essentieel onderdeel.