Stichting Vrienden

ARQ Centrum’45 staat open voor giften. We gebruiken die extra inkomsten voor doelen die niet uit het gewone budget bekostigd kunnen worden.

U kunt hierbij denken aan  speeltoestellen voor kinderen of sportattributen. Soms is geld nodig voor reiskosten van patiënten die niet voor reiskostenvergoeding in aanmerking komen en het zelf niet kunnen betalen. 

Stichting Vrienden van ARQ

Voor dit doel is een aparte stichting opgericht: Stichting Vrienden van ARQ https://www.centrum45.nl/nl/contact/arq-centrum45-oegstgeest. Deze stichting is aangemerkt als een ANBI (Agemeen Nut Beogende Instelling). Om die reden hoeft Stichting Vrienden geen schenkings- en/of successierecht te betalen over ontvangen giften en nalatenschappen. Het geschonken bedrag komt volledig ten goede aan de patiënten die bij ons behandeld worden en aan het wetenschappelijk onderzoek naar psychotrauma en psychotraumabehandeling. Voor u betekent het dat giften aan Stichting Vrienden aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Doneren

Giften kunt u storten op rekeningnummer NL95FVLB022.66.02.044 ten name van Stichting Vrienden van Stichting ARQ, onder vermelding van:  t.b.v. ARQ Centrum’45.