Vacatures

Stichting Centrum '45 is hèt landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Kennis en expertise rond psychotraumatologie wordt ontwikkeld door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en verspreid via onderwijs. 

Stichting Centrum '45 heeft het keurmerk TOPGGz vanwege de structurele verankering van onderzoek en kennisoverdracht binnen de behandeling. Stichting Centrum ’45 is partner in Arq Psychotrauma Expert Groep, een groep van instellingen en organisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma.

Stichting Centrum ’45 heeft geen werkervarings- en vrijwilligers plaatsen beschikbaar. Vanuit de opleidingstaak van de organisatie, zijn er stagiaires werkzaam binnen Stichting Centrum’45. Het aanbieden van stageplaatsen  is een bij ons passende manier om mensen kennis te laten maken met specialistische psychotraumazorg. Hierdoor is er op dit moment geen ruimte voor werkervarings- dan wel vrijwilligersplaatsen.

Wel kunnen geïnteresseerden informeren naar stageplaatsen en opleidingen binnen Stichting Centrum '45. Klik hier voor meer informatie. 

Op dit moment zijn er geen vacatures voor Stichting Centrum '45