Maatschappelijke participatie van getraumatiseerde vluchtelingen

Een concept meetinstrument is ontworpen en voorgelegd aan de referentiegroep en cliënten die recentelijk zijn gestart bij de dagbestedingsgroep.

Bij samenwerkingspartners (de Evenaar, Sinai, Psychotraumacentrum Zuid Nederland, Stichting Centrum ‘45) is onderzoek gedaan naar interventies om activiteiten en participatie te vergroten. Er is gestart met deskundigheidsbevordering van medewerkers op het gebied van rehabilitatiegericht werken (de methodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen). De eindrapportage is momenteel in voorbereiding.Stichting