Naar een betere traumabehandeling voor ouderen: van vergelijkend onderzoek tot concrete toepassing

Narrative Exposure Therapy bij ouderen in vergelijking met Present Centered Therapy: een Randomised Controlled Trial.

Effectieve traumabehandeling voor ouderen zal naar verwachting winst opleveren in gezondheid en welzijn en medische consumptie doen afnemen. De klassieke exposure vormt echter voor ouderen vaak onvoldoende behandeling in verband met meervoudige traumatisering.
Een  alternatief lijkt voorhanden in de vorm van de Narratieve Exposure Therapie of NET. NET is een vorm van exposure therapie, gebaseerd op theorieën van cognitieve en emotionele verwerking, waarbij narratieve (autobiografische) elementen worden toegepast. Is deze interventie nu ook effectief bij ouderen binnen de context van de Nederlandse gezondheidszorg? Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt NET op effectiviteit getoetst in een gerandomiseerd gecontroleerd effectonderzoek (RCT) bij ouderen met traumagerelateerde psychische klachten binnen Centrum ’45. De experimentele interventie (NET) wordt vergeleken met een stabiliserende traumabehandeling . De effectmetingen hebben niet alleen betrekking op klachten en symptomen, maar ook op kwaliteit van leven en zingeving.