Oxytocine als additie bij traumagerichte therapie in de dagbehandeling voor vluchtelingen

Traumagerichte behandeling bij vluchtelingen wordt vaak verhinderd door gebrek aan vertrouwen en ervaren gevoelens van veiligheid in de traumatherapie. Dit kan behandeling ernstig verstoren, waardoor niet alleen de effectiviteit sterk wordt verminderd, maar ook wordt de duur van de behandeling vaak onnodig wordt verlengd.

In dit innovatieproject wordt onderzocht, of het toedienen van oxytocine bij de behandeling van de traumagerichte behandeling Narratieve Exposure Therapie (NET) meerwaarde kan opleveren.  Verwachte gewenste effecten van oxytocine zijn: regulering van angst en stressreacties en versterking van de vertrouwensrelatie met de behandelaar tijdens NET, waardoor vergroting van de effectiviteit van NET.