Psychosociale ondersteuning na rampen en crisis. Bevorderen van veerkracht, monitoren van risicogroepen en signaleren van psychische klachten.

Doel van dit onderzoek is kennis over psychosociale ondersteuning na schokkende gebeurtenissen te vergroten.

Het promotieonderzoek richt zich op de vraag hoe goede psychosociale ondersteuning geboden kan worden na schokkende gebeurtenissen. Wetenschap is hier nog niet eenduidig over, terwijl getroffenen, hulpverlenende organisaties en overheid behoefte hebben aan effectieve psychosociale ondersteuning. Hoe kunnen zij daar invulling aan geven op een manier die niet het eigen herstel in de weg zit, maar juist ondersteunt? Psychosociale ondersteuning is ook tijdig signaleren en detecteren: wie ontwikkelt klachten en heeft extra interventies nodig? Deze vragen worden onderzocht door gebruik te maken van data uit verschillende lopende onderzoeken, zoals een onderzoek naar het signaleren van psychosociale klachten bij getroffenen van de poldercrash.

Publicaties

Gouweloos J, Dückers M, Te Brake H, Kleber R, Drogendijk A. Psychosocial care to affected citizens and communities in case of CBRN incidents: A systematic review,