Rouw na zelfdoding en euthanasie wegens psychische aandoeningen

Dit project bestudeert rouw na zelfdoding en euthanasie wegens psychische aandoeningen onder levenspartners. Hiervoor worden vragenlijsten en interviews afgenomen. 

Wilt u meedoen aan onderzoek? 
Met dit onderzoek willen we de kennis vergroten over rouw na zelfdoding en euthanasie. Lees meer

Kernpublicaties: -

Financiering: Stichting Stimuleringsfonds Rouw, Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie, ARQ Centrum’45