Secundaire data-analyse: Analyses patiëntprofielen en behandeluitkomsten

Op basis van bestaande ROM data worden analyses verricht gericht op de vraag welke richting het behandelaanbod voor vluchtelingen op moet (welke factoren zijn bepalend voor het wel/niet succesvol zijn van de behandelingen)

Centraal staat de vraag welke voorspellende factoren (demografische factoren, acculturatie, coping strategie, social support, mens- en wereldbeeld) er zijn wat betreft (1) klachtenbeloop (HTQ, HSCL) en (2) behandeleffectiviteit (no show/drop out, behandeltevredenheid).
Daarnaast worden specifiek analyses verricht rond het thema marteling (symptoom beloop) en behandeleffectiviteit van gemartelden vs niet-gemartelden).
Ook worden analyses verricht gericht op de factorstructuur van de HSL en HTQ bij de verschillende vluchtelingengroepen.