Stress sensibilisatie na militaire uitzending: voorkomen, effecten op stressgerelateerde klachten, determinanten en neurobiologische markers

Uitgezonden soldaten kunnen na terugkeer stressgerelateerde psychische klachten ervaren, waaronder klachten van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Doorgaans zijn deze klachten mild en voorbijgaand.

Het beloop van deze klachten is afhankelijk van factoren voor, tijdens, en na de uitzending. Toegenomen gevoeligheid voor nieuwe stressoren door blootstelling aan traumatische stress tijdens uitzending, ook genoemd stress sensibilisatie, kan daarbij een rol spelen. Stress-sensibilisatie is een verklaringsmodel voor het beloop van PTSS, met name voor het voortduren, toenemen en fluctueren van PTSS-klachten door de tijd heen (chronische en uitgestelde PTSS).

Vraagstellingen

  1. Biologische basis van stress sensibilisatie: immunologie e.a.
  2. Effect van stress sensibilisatie op depressiesymptomen, determinanten
  3. Relatie stress sensibilisatie met persoonlijkheid: kwetsbaarheidseffecten van pre-existente persoonlijkheid, invloed van sensibilisatie op persoonlijkheid

Publicaties

  • Smid, G. E., Kleber, R. J., Rademaker, A. R., Van Zuiden, M., & Vermetten, E. (2013). The role of stress sensitization in progression of posttraumatic distress following deployment. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48 (11), 1743-1754. doi:10.1007/s00127-013-0709-8
  • Smid, G. E., van Zuiden, M., & Vermetten, E. (2013). Persistence of stress sensitization following deployment in soldiers with a history of early life trauma. European Journal of Psychotraumatology, 4(Suppl. 1), 98.