Traumatische Rouw – Onderzoek naar Diagnostiek en Innovatieve Behandeling

 

Oproep om mee te doen met wetenschappelijk onderzoek


 

Help ons om emotionele gevolgen van (traumatisch) verlies beter te begrijpen.

Om kennis over rouw te vergroten en zorg voor nabestaanden te verbeteren zijn wij op zoek naar mensen die een verlies hebben meegemaakt en bereid zijn om via internet vragenlijsten in te vullen. Iedereen die een verlies heeft meegemaakt kan meedoen.

 

DOE MEE MET HET ONDERZOEK

 

 

Dit onderzoek is onderdeel van het promotie onderzoek van Manik Djelantik. Hieronder kunt u meer lezen over dit promotie onderzoek.

Traumatische Rouw – Onderzoek naar Diagnostiek en Innovatieve Behandeling

De fenomenologie, onderliggende mechanismen en behandeling van verstoorde rouw, PTSS en depressie na niet-natuurlijke/gewelddadige verliezen.

Bij traumatische rouw bestaan naast kernsymptomen van gecompliceerde rouw, zoals separatiepijn en separatiewanhoop, klachten passend bij posttraumatische stressstoornis (PTSS), waaronder herbelevingen van de traumatische gebeurtenis, vermijding en verhoogde prikkelbaarheid. Veelal bestaan tevens depressieve klachten en is sprake van een comorbide depressieve stoornis. Bijkomstige interpersoonlijke problemen, verhoogde stemmingsreactiviteit, veranderd wereldbeeld, veranderingen in aandacht en bewustzijn en somatische klachten of disregulatie kunnen daarnaast passen bij de diagnose complexe PTSS.

Bij overlevenden van traumatische gebeurtenissen die gespecialiseerde hulp zoeken kan een belangrijke zorgbehoefte bestaan gerelateerd aan traumatische rouw. Een specialistisch derdelijns behandelaanbod kan daarin voorzien. De doelgroep omvat vluchtelingen, professioneel getroffenen en kinderen van geweldsgetroffenen, getroffenen door rampen en overige geweldsgetroffenen. Indicatiestelling kan plaatsvinden na klinische diagnostiek, eventueel aangevuld door gestructureerde en gestandaardiseerde diagnostiek (vragenlijst en interview). Voor deelname komen alle cliënten aanmerking die aangeven dat zij moord of onnatuurlijke dood van een gezins/familielid of vriend hebben.

Het promotie onderzoek richt zich op epidemiologisch onderzoek onder patiënten met traumatische rouwklachten en het opzetten van een cohort studie waar mensen na een verlies worden gevolgd in de tijd. Een van de doelen is een screeningstool ontwikkelen om nabestaanden vroeg te screenen op traumatische rouw klachten. Daarnaast worden studies uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuwe behandeling Beknopte Eclectische Psychotherapie - Traumatische Rouw (BEP-TR). Deze behandeling richt zich op de combinatie van post traumatische stress en de complexe rouwstoornis. 

 

Publicaties

 • Boelen, P. A., de Keijser, J., & Smid, G. E. (2014). Cognitive behavioral variables mediate the impact of violent loss on post-loss psychopathology. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, in press.
   
 • Bout. J. van den & Kleber, R.J. (2012). Lessons from PTSD for Complicated Grief as a new DSM mental disorder. In: M.S. Stroebe, H. Schut, & J. van den Bout (Eds.), Complicated Grief: Scientific foundations for health care professionals (pp. 115-128). New York: Routledge.
   
 • Smid, G. E., & Van der Aa, N. (2013). Effects of separation and loss on PTSD symptom change over time in a treatment seeking sample. European Journal of Psychotraumatology, 4 (Suppl. 2 (Abstracts from 13th ESTSS Conference, Bologna, 6-9 June 2013)).
   
 • Djelantik, AAAMJ, Smid GE, Kleber RJ, & Boelen PA. Do prolonged grief disorder symptoms predict post-traumatic stress disorder symptoms following bereavement? A cross-lagged analysis. Comprehensive Psychiatry 2017.DOI: 10.1016/j.comppsych.2017.09.001

 • De Heus A. , Hengst S.M.C. , Djelantik AAAMJ, De la Rie S.M. , Boelen P.A. , Smid G.E . Day patient treatment for traumatic grief: Feasibility of individual traumatic grief focused therapy embedded in a group-based treatment program. European Journal of Psychotraumatology, in press.

 • Djelantik, AAAMJ, Smid GE, Kleber RJ, & Boelen PA. Symptoms of prolonged grief, post-traumatic stress, and depression after loss in a Dutch community sample: A latent class analysis. Psychiatry Research 2016.28.11.

 • Boelen PA, Reijntjes AHA, Djelantik AAAMJ, Smid GE. Prolonged Grief and Depression after Unnatural Loss: Latent Class Analyses and Cognitive Correlates. Psychiatry Research 2016.04.012 DOI: 10.101