Validatie van SAM

Binnen INPREZE is de SAM app ontwikkeld voor inventarisatie van veerkracht en mentale gezondheid (met name PTSS) na ingrijpende gebeurtenissen.

Om mensen met psychische klachten of beginnende psychische klachten zoals PTSS te detecteren. Op deze manier kunnen ‘poortwachters’ tijdig signaleren of er noodzaak is voor doorverwijzing en verdere diagnostiek. Tegelijkertijd ondersteunt SAM voorbereiding op de klinische intake. Het traumablok binnen SAM wordt momenteel gevalideerd bij PDC/PP door een vergelijking te maken met CAPS-5 uitkomsten.