Walk & Talk: Effectiviteit van een nieuwe intensieve behandeling in vergelijking met reguliere traumabehandeling voor mensen met werkgerelateerde PTSS

Stichting Centrum '45 voert samen met het Top Referent Traumacentrum van GGZ Drenthe een onderzoek uit naar een nieuwe, intensieve traumagerichte psychotherapie, genaamd 3MDR. Het huidige onderzoek is een randomised controlled trial (RCT) gericht op het vergelijken van de 3MDR behandeling met de meer conventionele evidence-based behandelingen.

Stichting Centrum '45 voert samen met het Top Referent Traumacentrum van GGZ Drenthe een onderzoek uit naar een nieuwe, intensieve traumagerichte psychotherapie, genaamd 3MDR. Uit eerder onderzoek blijkt dat een deel van de patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) onvoldoende profiteert van het huidige evidence-based behandelaanbod. Een mogelijke verklaring voor deze stagnatie is vermijding, zowel cognitief als emotioneel. Om deze vermijding te doorbreken is bij het Militair Revalidatie Centrum in Doorn de basis gelegd voor een revolutionaire psychotherapie. 3MDR staat voor Multi-modular Motion-assisted Memory Desensitisation and Reprocessing en maakt gebruik van de elementen beweging, virtual reality, muziek en foto’s ter ondersteuning van de exposure.

Het huidige onderzoek is een randomised controlled trial (RCT) gericht op het vergelijken van de 3MDR behandeling met de meer conventionele evidence-based behandelingen: traumagerichte CGT, EMDR, BEPP en NET, waarbij we kijken naar de klinische- en kosteneffectiviteit. Hiervoor nodigen wij patiënten uit die vanwege hun werk een PTSS hebben opgelopen en nog niet eerder traumagerichte behandeling hebben ontvangen. 

Hoofdonderzoekers: Prof. dr. Eric Vermetten (Defensie/LUMC/Arq), dr. Mirjam Mink-Nijdam (Centrum ’45), drs. Dorien de Groot (GGZ Drenthe) en drs. Karlijn Schöls (Centrum ’45).

Promotores: Prof. Dr. Kol-arts E. Vermetten, LUMC / Arq Psychotrauma Expert Group; Dr. M. Mink-Nijdam, Stichting Centrum ’45 / Arq.

Looptijd: november 2016 – oktober 2019

Contact: Karlijn Schöls (k.schols@centrum45.nl, mobiel: 06-51456771)

Publicaties:

  • Mert, A., & Vermetten, E. (2011). Military Motion-assisted Memory Desensitization and Reprocessing (3MDR): a novel treatment for PTSD – proof of concept. Journal of CyberTherapy and Rehabilitation, 4(2).
  • Vermetten, E., Meijer, L., van der Wurff, P., & Mert, A. (2013). The effect of Military Motion-assisted Memory Desensitization and Reprocessing Treatment on the symptoms of combat-related Posttraumatic Stress Disorder: First preliminary results. Annual Review of Cybertherapy and Telemedicine, 125-127.