Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Imaginaire exposure

Van de groep cognitieve gedragstherapieën wordt imaginaire exposure aanbevolen als  effectieve behandeling bij PTSS.  Imaginaire exposure is een geprotocolleerde cognitieve gedragstherapeutische behandeling die effectief is gebleken bij slachtoffers van seksueel misbruik en bij vluchtelingen en asielzoekers met enkelvoudige of met meervoudige trauma’s. Echter, alleen het toepassen van imaginaire exposure is minder effectief dan behandelingen waarin exposure in vivo werd toegevoegd (van Minnen, 2008; 2011). Tijdens de behandeling van 10 zittingen worden gedetailleerd traumatische herinneringen doorgenomen waarbij de cliënt uiteindelijk 5 keer per week de geluidsopname van de imaginaire exposure beluisterd. Soms is het nodig om eerder in de behandeling het moeilijkste traumakernmoment te behandelen zodat cliënten er niet tegenaan gaan hikken en uit angst stoppen. Van Minnen benoemt ook dat het soms goed kan zijn om de behandeling in een korter tijdsbestek aan te bieden, bijvoorbeeld in een week. Toevoeging van cognitieve interventies heeft meerwaarde volgens een studie van Bryant (2008). Dat geldt ook voor de toevoeging van imaginaire rescripting. Imaginaire rescripting heeft een toegevoegde waarde in termen van reductie van drop-out, een grotere verbetering in hostiliteit, schuld en schaamte, en controle over hostiliteit (Arntz e.a., 2007).

Cognitieve therapie

De cognitieve therapie van Beck bestaat uit het zoeken naar negatief beleefde interpretaties van gebeurtenissen, en gedachten daarover, en die vervangen door meer positieve en helpende gedachten.

IRT

Imaginatie- en rescripting therapie van nachtmerries  (IRT) is een protocollaire behandeling van hardnekkige nachtmerries. Uitleg over slaaphygiëne, verbeteren van slaappatroon, verminderen van trauma gerelateerde nachtmerries via imaginaire rescripting. Leren oproepen van een veilige plek. Doel is vermindering van angst voor het slapen gaan en afname van nachtmerries (Spoormaker & van Schagen, 2012).

Deeltechnieken uit de (cognitieve) gedragstherapie

Toepassing van gedragstechnieken, zoals ontspanningsoefeningen en veeleisende lichaamsoefeningen om de stress/ de chronische hyperarousal in bedwang te houden.

Doelstelling

Verwerking van de traumatische gebeurtenissen uit het verleden, afname van schuld en schaamte.

Literatuur

  • Arntz, A., Tiesema, M.& Kindt M. (2007). Treatment of PTSD: A comparison of imaginal exposure with and without imagery recripting. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 38, 345-370.
  • Foa e.a.: Effective treatments for PTSD. Guilford Press, 2000, pag. 60-83.
  • A. Hackmann: Imagery rescripting in posttraumatic stress disorder. Cognitive and behavioural practice, 2011, 18, pag. 424-432.
  • Minnen, A. van (2008) Wie durft? Tien misverstanden over exposure bij de behandeling van PTSS, patiënten. Gedragstherapie, 41, 313-330.
  • Minnen, A. van, Arntz, A. (2011) Protocollaire behandeling van patiënten met een posttraumatische stresstoornis.Uit: Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, onder redactie van Ger Keijsers, Agnes van Minnen & Kees Hoogduin. Hoofdstuk 6. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
  • Spoormaker, V., A. van Schagen, J. Lancee: Imaginatie en recriptingtherapie van nachtmerries. Bohn Stafleu van Loghum, 2012.
  • Spoormaker, V., A. van Schagen, J. Lancee: Van je nachtmerries af. Werkboek voor de cliënt. Bohn Stafleu van Loghum, 2012.