Dagbehandeling

Vanwege de complexiteit van de klachten is het in veel gevallen niet mogelijk om patiënten die zich bij ARQ Centrum’45 melden te behandelen in de polikliniek door alleen een psycholoog of een psychiater.

Ook is één behandelcontact in de week of eenmaal in de twee weken vaak onvoldoende om resultaat te bereiken.
In dat geval worden patiënten toegewezen naar de dagkliniek, waar behandelingen worden aangeboden van een hele dag, eenmaal per week.

Behandelteam

De behandeling wordt dan niet uitgevoerd door één behandelaar, maar door een team van behandelaren. Dat team kan bestaan uit een psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, creatief therapeut, psychomotorisch therapeut, maatschappelijk werker, sociotherapeut en/of activiteitenbegeleider. Al deze behandelaren werken nauw met elkaar samen volgens een – met de patiënt – afgesproken behandelplan. Er is altijd een behandelaar die eindverantwoordelijk is en het contact met de patiënt onderhoudt als het gaat om het vaststellen van het behandelplan, het bespreken van de behandelevaluaties en het bepalen van de einddatum van de behandeling.

Vormen van dagbehandeling

Er zijn binnen ARQ Centrum’45 veel vormen van dagbehandeling. Deze behandelingen zijn gekoppeld aan bepaalde patiëntengroepen (WO II, veteranen, politie, vluchtelingen, asielzoekers) of op maat gemaakt voor bepaalde klachten (groep voor traumatische rouw, gezinsgroepen, echtpaargroepen, tolkengroepen, re-integratiegroepen, etc.). Zie daarvoor ons behandelaanbod.

Familiedagen

Als vast onderdeel van het dagklinisch behandelprogramma worden patiënten twee maal per jaar met hun gezinsleden uitgenodigd voor een psychotherapeutisch groepsgericht dagprogramma, de zogenaamde Familiedag. Het doel van deze dag is enerzijds het verschaffen van informatie over de problematiek en de behandeling. Anderzijds is het de bedoeling dat partners en andere familieleden met elkaar van gedachten kunnen wisselen over hun ervaringen in de thuissituatie. Daarmee zal de communicatie tussen patiënt, partner en familieleden in die thuissituatie bevorderd worden. De behandelaar bespreekt met de patiënten de gezinssamenstelling en maakt met hen de keuze welke gezinsleden worden uitgenodigd.