Internettherapie (e-mental health)

Internettherapie is een vast onderdeel van ons werk, en vormt een aanvulling op de gewone behandeling.

Waarover gaat de internettherapie?

Bepaalde onderdelen van uw therapie worden via internet aangeboden:

  • uw behandelplan en de behandelevaluaties;
  • behandelonderdelen zoals voorlichtingsfilmpjes over PTSS, leren omgaan met emoties en internettherapie voor somberheidsklachten;
  • opdrachten om thuis uit te werken.

Wat is de meerwaarde van internettherapie?

  • u kunt thuis verder werken aan uw behandeling;
  • u krijgt informatie via andere kanalen (films en opdrachten, bijvoorbeeld luisteroefeningen);
  • u kunt samen met uw naasten thuis de informatie bespreken;
  • u kunt op een beveiligde manier met uw behandelaars mailen.

Account in Quli

Iedereen die bij ons in behandeling komt, krijgt een beveiligde internetruimte (account) in Quli. Dat account is helemaal voor u zelf, en daarmee kunt u met uw behandelaars, en kunnen uw behandelaars met u communiceren. Voor een indruk van Quli, zie www.quli.nl