Online hulpmiddelen

Online zelfhulpprogramma’s kunnen ondersteuning bieden bij de verwerking van een schokkende gebeurtenissen. Hieronder vind u een aantal van deze hulpmiddelen met een korte omschrijving erbij.

Positieve gedachten

Veel mensen zijn niet gewend om zichzelf te prijzen. Ze vinden dat vreemd,  overdreven of opschepperig. Mensen hebben de neiging om zich te concenteren op datgene wat mislukt. Maar als het goed is om anderen een compliment te geven, waarom jezelf dan niet?
Richt u op de dingen die u goed doet en geef uzelf een schouderklopje. Dat is niet gek of arrogant, iedereen heeft aanmoediging nodig.
Mentaal Vitaal, Tools & therapie: Positieve gedachten

Tools & therapie

Tools & therapie

Depressietest

De depressie zelftest is ontwikkeld door het National Insitute of Mental Health in de Verenigde Staten en in Nederland vertaald en ontwikkeld door het Noordelijk centrum voor Gezondheidsvraagstukken van de Rijksuniversiteit Groningen. De test bestaat uit 20 vragen en het duurt ongeveer 5 minuten om hem in te vullen.

De depressie zelftest is geen diagnose maar is enkel een eerste indicatie voor depressieve klachten. Een hoge score hoeft dan ook niet te betekenen dat je daadwerkelijk een depressieve stoornis hebt. Dit kan ook gaan om een tijdelijke dip of er zijn omstandigheden waardoor je verdrietig bent.
Mentaal Vitaal, Tools & therapie: Depressietest

Stress-o-meter

De Stress-o-test gaat met name over de factoren die de draagkracht bepalen en geeft inzicht in het risico dat iemand loopt als gevolg van gewoonten en eigenschappen. Op deze factoren heb uzelf de meeste invloed. Herken de risico's en pak ze aan.
Mentaal Vitaal, Tools & therapie: Stress-o-meter

Depressievrij

DepressieVRIJ is een internettraining voor mensen die eens of vaker een depressie hebben meegemaakt en zelf aan de slag willen om terugval te voorkomen. Tijdens de training krijgt u meer inzicht in de denkpatronen die een rol lijken te spelen bij de terugkeer van een depressie en leert u zichzelf een voor u meer passende denkpatronen eigen te maken. U houdt uw stemming bij over een langere periode zodat u meer inzicht krijgen in het verloop van uw stemming. Uw stelt een persoonlijk preventieplan op om terugval van depressie te voorkomen.
Mentaal Vitaal, Tools & therapie: depressievrij

Problemen oplossen doe je zo

Soms is er te veel te doen en stapelen problemen zich op waardoor u door de bomen het bos niet meer ziet. Veel mensen kiezen dan de strategie van vermijding van een probleem. Dat is niet effectief op de lange termijn. Een probleem kan steeds groter worden in je hoofd. Als u problemen onder ogen ziet en actief aanpakt, krimpen ze vaak in.
Mentaal Vitaal, Tools & therapie: problemen oplossen doe je zo