Verlies en rouw

Het kan zijn dat u dierbaren verloren hebt of zelf ernstig letsel opgelopen hebt. Of u hebt alles achter moeten laten wat u dierbaar was.

Verlies en rouwkan na het meemaken van ernstige schokkende of traumatische gebeurtenissen een belangrijke rol spelen.

Mensen rouwen verschillend

Mensen verschillen in de manier waarop ze rouwen. De reacties kunnen dus sterk uiteenlopen. Ook binnen een gezin kan op heel verschillende manieren gerouwd worden. Kinderen rouwen ook, al uiten zij zich vaak anders dan volwassenen. Als het gezin deze verschillen kan aanvaarden, lukt het beter om elkaar bij te staan. Mensen kunnen elkaar op veel verschillende manieren helpen en troost bieden.

Het verlies kan ook ernstige schuldgevoelens oproepen, zo zeer zelfs dat u veel aan de dood moet denken en u geen plezier meer kan hebben aan de dingen van alledag.

Aan ernstig verlies en langdurige rouw dient altijd aandacht besteed te worden in de behandeling.

Zie ook ons behandelaanbod voor traumatische rouw.