Kliniek

De kliniek is er voor de diagnostiek en behandeling van complex getraumatiseerde patiënten die ergens anders (ambulant of bij andere klinieken) niet behandeld kunnen worden of waarvoor ambulante diagnostiek niet toereikend is. Download hier de factsheet.

Het kan gaan om een crisisopname, om stabilisatie (bijvoorbeeld ter voorbereiding op ambulante traumabehandeling) of om specialistische klinische traumabehandeling. De kliniek is daarbij een ideale setting voor topreferent onderzoek en innovatieve behandelvormen.

Gezinskliniek

Er is in de kliniek een afdeling voor gezinnen, waarbij het functioneren is verstoord geraakt door een psychotrauma van één of meer gezinsleden. Bij het verblijf in de kliniek  kan het gaan om een diagnostische opname (doorgaans 6 weken) of een behandelopname (doorgaans 3 tot 6 maanden). Psychotrauma bij één of meer gezinsleden kan van grote invloed zijn op de onderlinge relaties binnen een gezin. We werken met gezinnen die vaak langdurig onder grote druk staan en waar klachten - zoals prikkelbaarheid of afvlakking van gevoel - het gezinsleven negatief beïnvloeden. In de kliniek wordt gewerkt aan herstel van het dagelijks functioneren, aan de behandeling van  het psychotrauma  en aan het vergroten van de beschikbaarheid van de ouders voor de kinderen. Er wordt gewerkt met Multi Family Therapy (MFT), een therapie waarbij meerdere gezinnen samenwerken om hun problemen te hanteren of op te lossen. Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met het  Bureau Aanmelding en Informatie (BAI).

Lees meer over de gezinskliniek
Lees meer over ons aanbod voor kind en gezin
Lees ook over de Hoog Intensieve Trauma Therapie