Overzicht behandelaanbod

Hier vindt u alle door ons gepubliceerde folders/brochures met het behandelaanbod van ARQ Centrum’45. Zie voor de behandelsettingen (polikliniek, dagkliniek en kliniek) en voor behandelmethodieken onder Psychotrauma.

Een intensief programma voor gezinnen waar sprake is van (een vermoeden van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld. 

Download
PDF, 186.92 KB