Overzicht behandelaanbod

Hier vindt u alle door ons gepubliceerde folders/brochures met het behandelaanbod van Stichting Centrum '45. Zie voor de behandelsettingen (polikliniek, dagkliniek en kliniek) en voor behandelmethodieken onder Psychotrauma.

EMDR is een individuele behandeling voor het verwerken van ernstige, schokkende ervaringen. Wij noemen dat traumatische ervaringen.

Download
PDF, 135.85 KB

Een innovatieve behandelvorm, waarbij gedurende een opname in de kliniek van vijf dagen, per dag twee sessies traumagerichte therapie

(EMDR en/of exposure) worden aangeboden.

Download
PDF, 180.25 KB

Tijdens een opname in de kliniek van vijf dagen, worden per dag twee sessies HITT aangeboden.

Download
PDF, 180.14 KB