Zorgpaden

Zorgpaden zijn in de GGZ inmiddels sterk in ontwikkeling. Zorgpaden zijn op te vatten als concrete en tijdgebonden behandeltrajecten voor een individuele patiënt.

Zorgpaden geven duidelijkheid voor de patiënt; de patiënt weet hoe het behandeltraject gaat verlopen, weet welke behandeldoelen zijn geformuleerd en welke behandelingen (soms diverse behandelmodules, naast elkaar of na elkaar) zijn geformuleerd.

Definitie van zorgpaden

Doorgaans worden in de GGZ zorgpaden gedefinieerd rond diagnose categorieën. Omdat ARQ Centrum’45 werkt met traumagerelateerde problematiek, zijn de zorgpaden volgens een ander model ontwikkeld. Er zijn vijf probleemgebieden geformuleerd, die corresponderen met de traumagerelateerde klachten waarmee patiënten binnen ARQ Centrum’45 veelal te maken hebben.
Zo kunnen een of meerdere probleemgebieden worden aangewezen voor behandeling. Deze probleemgebieden - die zijn geïnventariseerd vanuit de diagnostiek fase -  worden vervolgens gekoppeld aan de behandeldoelen en vervolgens aan de behandeling / behandelmodules. Zo ontstaat het behandelplan.

Vijf probleemgebieden

  1. Klachten die te maken hebben met de posttraumatische stress stoornis (PTSS), zoals herbelevingen, nachtmerries, prikkelbaarheid, angst om te denken aan de traumatische ervaringen.
  2. Klachten van psychosociale aard, die te maken hebben met de traumaklachten, zoals problemen met de directe omgeving, met werk, financiën etc.
  3. Persoonlijkheidsproblemen, die een rol spelen in de traumabehandeling. Dit kunnen zijn problemen in de omgang met anderen, problemen met het zelfbeeld, met hoe iemand tegen de wereld aankijkt.
  4. Overige klachten, die een rol kunnen spelen vanuit de meegemaakte traumatische ervaringen, zoals depressieve klachten, fobische klachten, problemen met verslavingen (alcohol, drugs, internet) en lichamelijke klachten ten gevolge van bijvoorbeeld spanningen (comorbiditeit).
  5. Relatie- en gezinsproblemen, die voortkomen uit traumagerelateerde problemen en klachten (systeemproblematiek).

Behandeldoelen

Vanuit de probleemgebieden wordt gekeken naar de behandeldoelen. Die worden zo helder mogelijk worden opgesteld, samen met de patiënt. Helder betekent: concreet en duidelijk, bij voorkeur meetbaar, resultaatgericht en gebonden aan een tijdsperiode.
Vervolgens wordt bezien waar de patiënt het beste kan worden behandeld. Dat kan zijn in de polikliniek, in de dag/deeltijdkliniek (een dag per week) of in de kliniek (twee of meer dagen en nachten per week).

Tenslotte wordt dan bepaald welke behandeling ingezet gaat worden. Zie daarvoor ook ons behandelaanbod.