Toegankelijkheidsverklaring

Het online winnen van informatie of het gebruik maken van een app klinkt vanzelfsprekend. Maar wat als dat het niet zo is, door bijvoorbeeld een beperking? Voor blinden of slechtzienden, doven of slechthorenden of mensen met een zintuiglijke of motorische handicap, is dit de dagelijkse werkelijkheid. Ook laaggeletterden, of mensen met dyslexie of kleurenblindheid, ondervinden iedere dag problemen online.

ARQ Centrum’45 wil dat iedereen gebruik kan maken van onze online informatie en dienstverlening. We streven ernaar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’.

Voor welke producten deze verklaring geldt

ARQ Centrum'45 maakt gebruikt van twee online platformen voor patiënten, namelijk: Quli en Minddistrict. Voor beide staat hieronder een link naar de pagina met daarop de toegankelijkheidsverklaring van deze platformen. Wij sporen onze leveranciers aan om hier voldoende aandacht aan te besteden.

Deze verklaring geldt voor:

  • Quli (patiëntportaal en PGO van ARQ Centrum’45)
  • Minddistrict (leverancier e-health modules)

Verbeteringen en feedback

We zijn er ons van bewust dat we nog een aantal belangrijke verbeteringen moeten doorvoeren om goed toegankelijk te zijn voor mensen met beperkingen. Tips en feedback hierover zijn van harte welkom. U kunt deze sturen naar arqcentrum45@arq.org.

Wilt u meer weten over digitale toegankelijkheid? Raadpleeg dan de website van DigiToegankelijk.