Toegankelijkheidsverklaring

Het online winnen van informatie of het gebruik maken van een app klinkt vanzelfsprekend. Maar wat als dat het niet zo is, door bijvoorbeeld een beperking? Voor blinden of slechtzienden, doven of slechthorenden of mensen met een zintuiglijke of motorische handicap, is dit de dagelijkse werkelijkheid. Ook laaggeletterden, of mensen met dyslexie of kleurenblindheid, ondervinden iedere dag problemen online.

ARQ Centrum’45 wil dat iedereen gebruik kan maken van onze online informatie en dienstverlening. We streven ernaar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’.

Voor welke producten deze verklaring geldt 

  • De website van ARQ Centrum’45 www.centrum45.nl, ook te benaderen via www.arq.org.
  • De twee online platformen voor patiënten waar ARQ Centrum'45 gebruik van maakt, namelijk:
    • Quli - patiëntportaal en PGO van ARQ Centrum’45, tevens te benaderen via centrum45.nl
    • Minddistrict - leverancier van e-health modules die door ARQ Centrum’45 worden ingezet tijdens de behandeling van diens patiënten. Deze modules zijn via Quli te benaderen.

Klik op de bovenstaande Quli en/of Minddistrict links om direct uit te komen op de toegankelijkheidsverklaringen van deze platformen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze verklaringen, maar sporen wel onze leveranciers aan om hier voldoende aandacht aan te besteden.

Wat gaan we verbeteren

De website www.centrum45.nl wordt Q1 2022 volledig gemigreerd. Hiervoor treffen we momenteel de nodige voorbereidingen. De inhoud van de website wordt (herijkt) opgenomen in de website www.arq.org, die zelf in een verbeteringstraject zit. Een van de verbeteringen betreft de digitale toegankelijkheid. De website arq.org zal tot het maximaal haalbare voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid conform WCAG-standaard versie 2.1. (opgesteld en beheerd door W3C).

Verbeteringen en feedback

We zijn er ons van bewust dat we nog een aantal belangrijke verbeteringen moeten doorvoeren om goed toegankelijk te zijn voor mensen met beperkingen. Tips en feedback hierover zijn van harte welkom. U kunt deze sturen naar arqcentrum45@arq.org.

Wilt u meer weten over digitale toegankelijkheid? Raadpleeg dan de website van DigiToegankelijk.