Een bijzonder hoogleraar voor de bijzondere leerstoel Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld m/v

 • Organisatie: Arq Psychotrauma Expert Groep
 • Locatie: Diemen
 • Sluitingsdatum: 12-11-2018
 • Aantal uren: voor 0,22 fte

Arq Psychotrauma Expert Groep is een groep van instellingen en organisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Elke partner in Arq is expert op een deelterrein. Samen staan de partners in Arq voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht, begeleiding en behandeling, preventie en ondersteuning. Voor individu, organisaties en samenleving.

  Wij hebben een vacature voor

 • Een bijzonder hoogleraar voor de bijzondere leerstoel Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld m/v

 • voor 0,22 fte

Algemene informatie:

Aard en inhoud van de leerstoel

De instelling van een bijzondere leerstoel “Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld” heeft als doel het verbeteren van opvang, preventie, screening, diagnostiek en behandeling van psychische klachten die verband houden met stressvolle gebeurtenissen en psychotrauma, in het bijzonder traumatisch verlies van dierbaren en gedwongen migratie. Psychotrauma, verlies en rouw kunnen aanleiding geven tot langdurige en invaliderende psychische klachten. Ook kunnen zij een rol spelen bij sociale desintegratie, bijvoorbeeld door toename van wantrouwen en behoefte aan wraak. Kennisontwikkeling op het gebied van psychotrauma, verlies en rouw heeft daarom belangrijke implicaties voor professionals betrokken bij opvang en zorg na ongevallen, rampen, diverse vormen van geweld, zoals misdaad, terreur en oorlog en gedwongen migratie. 

Trends in opvang na traumatische ervaringen en verlies van dierbaren vormen aanleiding tot de implementatie van een integrale zorgketen traumatische rouw, waardoor de toegankelijkheid van kwalitatief hoogwaardige zorg bij psychotrauma, verlies en rouw beter kan worden gewaarborgd. De zorgketen integreert preventie en behandeling vanuit verschillende zorgechelons. De leerstoel beoogt een bijdrage te leveren aan de realisatie van deze zorgketen.

Daarnaast beoogt de leerstoel richting te geven aan onderzoek door onderzoeksactiviteiten te initiëren, coördineren, ondersteunen en uit te voeren binnen een aantal thema’s die betrekking hebben op het gebied van psychotrauma, verlies en traumatische rouw. Het gaat om drie thema’s:

 • Determinanten van betekenisgeving na psychotrauma, verlies en rouw
 • Psychopathologie na traumatisch verlies: epidemiologische aspecten
 • Cultuursensitieve opvang, preventie, screening, diagnostiek en behandeling van psychopathologie na traumatisch verlies

Positionering van de leerstoel:

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) en Stichting Arq Psychotrauma Onderzoek zijn een samenwerking aangegaan. Deze samenwerking is gericht op versterking van de preventie, opvang, screening en diagnostiek, en behandeling van nabestaanden na traumatisch verlies van dierbaren vanuit deze twee instituten met ieder eigen infrastructuren en kennisdomeinen. Om de samenwerking te bevorderen is de gezamenlijke bijzondere leerstoel ‘Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld’ ingesteld. Deze leerstoel zal bijdragen aan verbinding van de kennis van deze twee instellingen, waarbij er steeds nauwe samenwerking zal zijn en gezamenlijke periodieke evaluaties zullen plaatsvinden om te bevorderen dat de doelstellingen van de samenwerking worden behaald.

Functie-informatie:

 • De leerstoelhouder onderhoudt nauwe contacten met het klinische, academische, en postacademische opleidingsveld en signaleert relevante onderzoeksvragen.
 • De leerstoelhouder zal periodiek een beperkt aantal overlegvormen bijwonen.
 • De leerstoelhouder levert een bijdrage aan het doorontwikkelen van interventies en implementeren van nieuwe inzichten uit onderzoek in opvang, preventie, screening, diagnostiek en behandeling van psychische klachten die verband houden met stressvolle gebeurtenissen, migratie en psychotrauma.
 • De leerstoelhouder neemt initiatieven dan wel is betrokken bij fondsenwerving voor wetenschappelijk onderzoek en begeleiding van promovendi.
 • De leerstoelhouder levert een bijdrage aan internationale en Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties.
 • De leerstoelhouder zal initiatieven nemen en aanmoedigingen doen die erop gericht zijn nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek te implementeren in (postacademisch) onderwijs, bijvoorbeeld de opleiding tot psychiater, huisarts, gezondheidszorg- of klinisch psycholoog, psychotherapeut, en (postacademische) humanistiekopleidingen.

Functie-eisen:

 • Psychiater met uitgebreide klinische ervaring en kennis van de professionele en maatschappelijke discussie op het gebied van psychotrauma, verlies en rouw
 • Gepromoveerd in de sociale / menswetenschappen
 • Actief betrokken bij het verzorgen en ontwikkelen van (postacademisch) onderwijs
 • Uitstekend onderzoeker  zoals blijkt uit nationale en internationale publicaties op het gebied van de leerstoel
 • Ervaring met het aanvragen en begeleiden van onderzoeksprojecten, waaronder supervisie en promovendi
 • Goede nationale en internationale contacten binnen het wetenschappelijke maatschappelijke en klinische veld op het gebied van de leerstoel
 • Zet zich in voor de onderzoek agenda van de universiteit en heeft affiniteit met de humanistische grondslag van de universiteit

Arbeidsvoorwaarden:

De aanstelling geschiedt bij de Arq Psychotrauma Expert Groep. De aanstelling is voor de duur van vijf jaar .

Procedure en inlichtingen:

Voor inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met de heer R.A. Jongedijk, psychiater / geneesheer-directeur Centrum '45 / Arq Psychotrauma Expert Groep en voorzitter van de benoemingscommissie. Algemene informatie over Arq is te vinden op www.arq.org. Algemene informatie over de UvH is te vinden op www.uvh.nl. Uw motivatie, CV en lijst met publicaties en wetenschappelijke activiteiten kunt u uiterlijk tot 12 november 2018 mailen naar vacature@arq.org, t.a.v. Petra Ruijter-Roos, Hoofd P&O, onder vermelding van 18 08 03 bijzonder hoogleraar. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 22 november 2018. 


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.