Onderzoeker/Promovendus Duurzaam beter 4 dagen per week

 • Organisatie: Stichting Centrum '45
 • Locatie: Oegstgeest
 • Sluitingsdatum: 15-12-2017
 • Aantal uren: 32 uur per week
 • Periode: 01-12-2017 tot en met 15-12-2017

Stichting Centrum '45 is hèt landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Kennis en expertise rond psychotraumatologie wordt ontwikkeld door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en verspreid via onderwijs. Stichting Centrum '45 heeft voor beide locaties, Oegstgeest en Diemen, het keurmerk TOPGGz ontvangen, vanwege de hoogspecialistische behandelfunctie en de structurele verankering van onderzoek en kennisoverdracht binnen de organisatie. Stichting Centrum ’45 is partner in Arq, een ondersteunende holding voor instellingen en organisaties die zich bezig houden met het thema psychotrauma en met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen.

per 1 februari 2018 ontstaat er een vacature voor

 • Onderzoeker/Promovendus Duurzaam beter 4 dagen per week

 • 32 uur per week

Algemene informatie:

Stichting Centrum ’45 is partner in Arq Psychotrauma Expert Groep, een groep van instellingen en organisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Daarnaast maakt Stichting Centrum ’45 onderdeel uit van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), een keten van instellingen die tezamen nuldelijns, eerstelijns, en (gespecialiseerde) tweedelijns Veteranenzorg bieden.

Functie-informatie:

Onderzoeker/promovendus ‘Duurzaam Beter’

Een deel van de veteranen, die in behandeling zijn voor langer durende uitzendgerelateerde psychische en psychosociale klachten, profiteert niet of onvoldoende van empirisch-bewezen behandelingen. Er is behoefte aan inzicht in factoren die mogelijk leiden tot uitblijven van herstel, en aan het identificeren van blinde vlekken in de zorg(behoeften) van deze groep. Via een kwalitatieve en kwantitatieve aanpak wordt de sociale ecologie, de levenstevredenheid, en het doorlopen zorgtraject van deze veteranen onderzocht.

De studie wordt uitgevoerd vanuit Centrum ’45, in nauwe samenwerking met meerdere LZV-ketenpartners, onder de verantwoordelijkheid van prof. dr. Eric Vermetten, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en verbonden aan het Ministerie van Defensie, Centrum ‘45 en Arq Psychotrauma Expert Groep.

Functie-informatie

 • Opzetten en uitvoeren van multicenter wetenschappelijk onderzoek bij veteranen met uitblijvend behandelherstel, in het bijzonder naar factoren die belangrijk zijn bij veteranen die niet reageren op behandeling.

 • Onderhouden van contact met project- en adviesgroepsleden van LZV partners en andere netwerkorganisaties.

 • Dissemineren van resultaten naar betrokken partners om te komen tot aanbevelingen ten aanzien van implementatie van de onderzoeksbevindingen.

 • Publiceren en presenteren van de onderzoeksresultaten, leidend tot een promotie.

Functie-eisen:

 • Afgeronde masteropleiding sociale wetenschappen.

 • Gemotiveerd om multidisciplinair onderzoek te doen.

 • Werkervaring binnen de (militaire) GGZ of eventueel aantoonbare affiniteit met geüniformeerden.

 • Aantoonbare uitstekende kwaliteiten met betrekking tot het doen van wetenschappelijk onderzoek en inzicht en interesse in de sociale ecologie van de veteraan.

 • Training in en bij voorkeur ervaring met kwalitatieve analyse methodieken. Aanvullende kennis in kwantitatieve analyse methodieken is een pré.

 • Goede beheersing van Engelse taal.

 • Goede analytische vaardigheden, en oplossingsgerichtheid voor het verrichten van onderzoek, het analyseren van resultaten en het vertalen van de resultaten van het onderzoek.

 • Plan- en organisatievermogen voor het leiden van een complex onderzoeksproject.

 • Sociale vaardigheden op verschillend niveau zijn vereist voor het kunnen onderhouden van de interne en externe contacten.

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overbrengen van informatie, het schrijven van rapportages en publicaties op internationaal niveau.

 • In verband met het uitvoeren van het onderzoek op verschillende locaties (zoals Oegstgeest, Utrecht, Beilen) is het bezit van rijbewijs en auto gewenst.

Stichting Centrum ‘45 hanteert professioneel, innovatief, ondernemend, klantvriendelijk en respectvol als kernkwaliteiten voor alle medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden:

 • De aanstelling is voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren volgt er een verlenging van drie jaar.
 • Salariering vindt plaats volgens de FWG-salarisstructuur en is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring; de functie is ingedeeld in FWG 60.

  De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geregeld overeenkomstig de CAO-GGZ.

 • Een gastvrijheidsaanstelling bij het LUMC.

Procedure en inlichtingen:

Inlichtingen over de functie kunt u verkrijgen bij prof. dr. Eric Vermetten, emailadres e.vermetten@arq.org. Bezoek voor alge­mene informatie: www.centrum45.nl en www.arq.org.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 15 december 2017 richten aan: Stichting Centrum '45 t.a.v. Petra Ruijter-Roos, hoofd P&O per e-mail naar vacature@centrum45.nl onder vermelding van 17 11 02 voor de functie van Onderzoeker/promovendus ‘Duurzaam Beter’.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.